Geloofsuitingen tijdens werktijd

avatar

Het hof overwoog dat ‘een gezonde democratische maatschappij pluralisme en diversiteit moet tolereren’ en dat ‘een individu richting anderen moet kunnen communiceren dat hij of zij godsdienst centraal stelt in zijn leven’.

Inperking godsdienstvrijheid

Dit recht is niet absoluut. Als er andere belangen, zoals gezondheid, veiligheid of gelijkheid in het geding zijn, kunnen er beperkingen aan het uitdragen van geloof worden opgelegd. Zo oordeelde het Hof dat het dragen van een geloofssymbool  door een verpleegster kan worden verboden als daardoor de hygiëne of de veiligheid, in dit geval in een ziekenhuis, in gevaar kan worden gebracht.

Weigerambtenaar

In dezelfde uitspraak werd beslist dat een Engelse ambtenaar die weigerde om mee te werken aan de voltrekking van een  homohuwelijk, terecht was ontslagen. Het beleid van de gemeente om iedereen gelijke rechten te geven weegt volgens het Hof zwaarder dan het recht op vrijheid van godsdienst van de ambtenaar.

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de status van weigerambtenaren in Nederland, zij het dat de lidstaten volgens het Hof een ruime beoordelingsmarge (‘margin of appreciation’) hebben.

‘The Court emphasised the importance of freedom of religion, as an essential part of the identity of believers and one of the foundations of pluralistic, democratic societies. Freedom of religion under Article 9 of the Convention includes freedom to manifest one’s religious belief, including in the workplace. However, where an individual’s religious observance impinges on the rights of others, some restrictions can be made. It is up to the authorities of the Contracting States, in the first place, to decide what is necessary’.

advocaat amsterdam
Call Now Button