Werkgever mag kok niet degraderen tot keukenhulp

avatar

Advocaat goed werkgeverschap AmsterdamDegradatie en arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geef juridisch advies over arbeidsconflicten. In een nog niet gepubliceerde uitspraak van rechtbank Midden-Nederland van 17 maart 2017, is bepaald dat een werkgever, een restaurant, niet bevoegd is om een lunchkok te degraderen tot keukenhulp. Betrokkene was sinds 2014 in dienst in functie van Lunchkok. In januari was zij op staande voet ontslagen. Nadat het ontslag na bezwaar van haar advocaat was ingetrokken, werd zij tewerkgesteld in de keuken van het restaurant, terwijl zij altijd in de keuken van de brasserie werkzaam was. Onze kantoorgenoot Mr. Snijders had om deze reden een kort geding aangespannen tegen het restaurant. Hierbij was o.a. aangevoerd dat deze degradatie/demotie in strijd was met goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap

De kantonrechter overwoog in kort geding dat het tewerkstellen in de keuken van het restaurant in afwijking van de gebruikelijke werkzaamheden, een ingrijpende maatregel is die niet zonder noodzaak mag worden genomen. Volgens de kantonrechter is dit alleen toegestaan in de volgende gevallen:

  • Als toelating van de werknemer tot het werk aan de goede gang van zaken bij de werkgever grote schade zou toebrengen
  • Wanneer vanwege andere zwaarwegende redenen dit niet van de werkgever kan worden gevergd,
  • Waartegen de belangen van de werknemer niet opwegen.

Zorgvuldig

De eisen van goed werkgeverschap brengen mee dat een werkgever zorgvuldig dient te handelen jegens zijn werknemer, aldus de kantonrechter.

Volgens de kantonrechter was onvoldoende gebleken dat en voor deze maatregel een voldoende grond was. Daarbij overwoog de kantonrechter dat de lunchkok onmiddellijk na het intrekken van het ontslag op staande voet in de keuken te werd vastgesteld. De kantonrechter was er niet van overtuigd dat het restaurant de lunchkok op haar functioneren had aangesproken, of dat werkbelasting een reden was voor deze degradatie.

Daarbij was ook van belang dat niet was gebleken dat er afspraken waren gemaakt over teruggekeerd op de oude werkplek.

Dwangsom

De werkgever werd veroordeeld om de lunchkok onmiddellijk toe te laten in in haar oude functie, op straffe van een dwangsom.

Advocaat arbeidsrecht AmsterdamContact met advocaat degradatie en goed werkgeverschap

Deze zaak is behandeld door onze advocaat arbeidsrecht Mr. Snijders. Voor meer informatie over degradatie en goed werkgeverschap kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button