Eenzijdig afschaffen bonusregeling toegestaan?

avatar

Advocaat bonus en bonusregeling in AmsterdamBonus en bonusregeling eenzijdig afschaffen, mag dat?

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven o.a. advies over bonus en bonusregelingen. Op 9 Januari 2013 heeft Rechtbank Noord Nederland bepaald dat een bestaande bonusregeling niet zomaar mag worden afgeschaft of afgebouwd. De rechtbank overwoog dat geen beding tussen partijen was afgesproken op basis waarvan TNO de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mocht wijzigen. Daardoor was de werknemer ook niet gehouden om voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden aangaande de bonus te aanvaarden. Over die wijziging moest tussen werkgever en werknemer eerst overeenstemming worden bereikt.

Goed werkgever moet eerst een voorstel doen

In het arrest Mammoet/Stoof (H.R. 11 juli 2008, JAR 2008/204) heeft de Hoge Raad voor de wijziging van arbeidsvoorwaarden, zoals de bonus, een aantal vraagpunten geformuleerd. Allereerst was de vraag aan de orde of TNO als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden een voorstel te doen tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en of het voorstel, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Moet de werknemer het voorstel in redelijkheid aanvaarden?

Vervolgens is dan de vraag of aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer gevergd kon worden. De rechtbank achtte het op zich voorstelbaar dat een werkgever wenste dat er binnen het bedrijf een uniform salaris- en beloningssysteem geldt met gelijkluidende arbeidsvoorwaarden. Niet viel in te zien echter dat dit voldoende gewicht is om verkregen rechten op bonusaanspraken te wijzigen. Ook de gewijzigde maatschappelijke opvatting over een bonusregeling  leverde naar het oordeel van de kantonrechter geen voldoende, gerechtvaardigde aanleiding op om de overeengekomen bonusregeling te wijzigen.

Instemming OR met bonus

Het feit dat de OR onder voorwaarden heeft ingestemd met het besluit van TNO maakt niet dat tot een andere beoordeling wordt gekomen.

Geconcludeerd werd dat TNO als goed werkgever geen aanleiding heeft kunnen vinden tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden over de bonusregeling.

Advocaat bonus en bonusregeling in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over bonus en bonusregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button