Advocaat billijke vergoeding Amsterdam

avatar

Advocaat billijke vergoeding Amsterdam
Billijke vergoeding advocaat Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies over de billijke vergoeding (ontslagvergoeding). Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter, als hij de arbeidsovereenkomst ontbindt, een billijkheidsvergoeding toekennen bovenop de reguliere transitievergoeding. Dit ‘muizengaatje’ is volgens de wetgever alleen bedoeld voor uitzonderlijke gevallen van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. De wetgever heeft aangegeven dat als de rechter dit ‘muizengaatje’ niet voor uitzonderlijke gevallen gebruikt, de billijke vergoeding wordt afgeschaft.

Inmiddels verschijnt er sinds de invoering per 1 juli 2015 gemiddeld een keer per maand een uitspraak waarin een billijke vergoeding wordt toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zie o.a. een zaak van mr. Snijders.

Onbehoorlijk en onaanvaardbaar gedrag werkgever

Kantonrechter Rotterdam van 16 oktober 2015 oordeelde dat een werkgever zich tijdens arbeidsongeschiktheid zo onbehoorlijk en onaanvaardbaar is gaan gedragen (met vloeken, schelden, tieren etc.) dat de werknemer ongeschikt is geworden om haar werkzaamheden uit te voeren. De werknemer had sowieso recht op een transitievergoeding van € 16.187,73. Bij het bepalen van de (aanvullende) billijke vergoeding betrok de kantonrechter

  • de leeftijd van de werkneemster (63 jaar)
  • haar arbeidsverleden (22 jaar)
  • en het feit dat de werknemer, die nooit eerder kritiek op haar functioneren had gekregen, gedwongen was naar de rechter te stappen.

Ontbinding op verzoek van de werknemer

De financiële gevolgen hiervan komen voor rekening van de werkgever. Naast loon loopt zij pensioengelden mis. De rechtbank vond aansluiting bij de berekening van het te verwachten verlies aan inkomen en pensioen. Aan billijke vergoeding wordt € 50.000 bruto toegekend.

Wegpesten werknemer: verwijtbaar gedrag

Net als uit een eerder besproken zaak blijkt, kan het verwijtbare gedrag een werkgever duur komen te staan, vooral als de billijke vergoeding, zoals hier, oploopt. De werkgever mag er in zo’n geval niet op vertrouwen dat het blijft bij de relatief lage transitievergoeding.

Tevens blijkt hieruit dat een zaak waarin de werknemer zelf naar de rechter stapt om van de arbeidsovereenkomst af te komen (meestal doet de werkgever dat), kan slagen. Die zaak moet dan wel zo evident verwijtbaar zijn, dat ook het UWV dit initiatief bij het toekennen van een WW-uitkering niet aan de werknemer toerekenen.

Berekening van de billijke vergoeding

Advocaat billijke vergoeding AmsterdamOp 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan  over de billijke vergoeding. Uit de uitspraak blijkt dat de rechter bij het opleggen van een billijke vergoeding, rekening moet houden van tal van omstandigheden, zoals:

 

  • de duur van het dienstverband
  • de mate van verwijt
  • het inkomen dat de werknemer zou hebben verdiend
  • of de werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze zou hebben kunnen beëindigen,
  • of de werknemer ander werk heeft gevonden of kan verwerven
  • betaalde transitievergoeding.

Motivering van de billijke vergoeding

De rechter moet motiveren hoe hij de hoogte van de billijke vergoeding heeft vastgesteld en welke omstandigheden zijn meegewogen. Vooral bij oudere werknemers of werknemers zonder uitzicht op een nieuwe baan, kan deze billijke vergoeding oplopen.

Billijke vergoeding advocaat AmsterdamContact met advocaat billijke vergoeding Amsterdam

Voor vragen en juridisch advies over de billijke vergoeding bij ontslag kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

advocaat amsterdam
Call Now Button