Advocaat bestuursrecht Amsterdam

advocaat bestuursrecht amsterdam
Bestuursrecht advocaat Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat bestuursrecht in Amsterdam (administratief recht) geven juridisch advies en voeren procedures in het bestuursrecht. Het bestuursrecht ziet op zienswijze, bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten, genomen door bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, de provincie of het rijk (ministeries) of het UWV. Het kan hierbij gaan om uitkeringen, afgifte van vergunningen, besluiten over bestuursdwang, boetes, handhaving, uitkeringen, aanwijzingen, subsidie, belasting etc.

Bel een advocaat bestuursrecht: 020 – 522 1999  

Uitkering van UWV, gemeente en overheid

Bekende bestuursorganen zijn het UWV en de Belastingdienst. De meeste besluiten vallen onder de Algemene wet bestuursrecht. De advocaat bestuursrecht van ons kantoor in Amsterdam zijn gespecialiseerd in kwesties die gaan over besluiten tussen burger en overheid, zoals:

advocaat bestuursrecht amsterdam WW, ZW en bijstand, alsmede PGB, WMO, ZVW en WLZ (gezondheidsrecht)Zienswijze, bezwaar en beroep

Ook bedrijven komen vaak in contact met de overheid. Tegen (voorgenomen) besluiten van overheidsinstanties kunnen onze advocaten bestuursrecht in Amsterdam een zienswijze of bezwaarschrift indienen. De overheidsinstantie geeft daarop een nieuwe beslissing. Als u die beslissing negatief is, kunnen wij ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep voor u aantekenen bij de rechtbank Amsterdam of elders, de bestuursrechter. De rechter moet o.a. alle betrokken belangen afwegen. Daarna is hoger beroep mogelijk bij

  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
  • Centrale Raad van Beroep,
  • of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Voorlopige voorziening bij de rechter

Als er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij het weigeren of intrekken van een uitkering, kan ook een voorlopige voorziening (kort geding) worden gevraagd bij de bestuursrechter.

advocaat bestuursrecht amsterdamAdvocaat bestuursrecht voor zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep

Wij staan u bij als advocaat bestuursrecht vanuit Amsterdam voor het indienen van een zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep tegen besluiten van overheidsinstanties -zoals gemeenten en ministeries- bijvoorbeeld:

 

  • Schipholpas
  • VOG (verklaring omtrent gedrag)
  • Bestuursdwang (Bestuurlijke dwangsommen)
  • Uitkeringen (sociaal zekerheidsrecht; WW, WIA, ZW en bijstand, alsmede PGB, WMO, ZVW en WLZ, gezondheidsrecht);
  • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
  • Wet arbeid Vreemdelingen / Arbeidstijdenwet

Conflict over uitkering: WW, ZW, WIA en bijstand, alsmede PGB, WMO, ZVW en WLZ (gezondheidsrecht)

Ook staan wij u als advocaat bestuursrecht in Amsterdam bij als als u problemen heeft met uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspercentage), bijstand en werkloosheid, zoals:

  • Werkloosheidswet (WW) / Ziektewet (ZW) / WIA

advocaat bestuursrecht amsterdam goede beste WIA, WW, ZW en bijstand, alsmede PGB, WMO, ZVW en WLZ (gezondheidsrecht)Contact met advocaat Amsterdam over bestuursrecht en uitkeringen 

Voor meer informatie, juridisch advies en bijstand aangaande bestuursrecht en uitkeringen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten bestuursrecht in Amsterdam.

 

 

 

Call Now Button