Advocaat bestuursrecht Amsterdam

advocaat bestuursrecht amsterdam
Bestuursrecht advocaat Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat bestuursrecht in Amsterdam (administratief recht) geven juridisch advies en voeren procedures in het bestuursrecht. Het bestuursrecht ziet op zienswijze, bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten, genomen door de gemeente, de provincie of het rijk (ministeries). Het kan hierbij gaan om afgifte van vergunningen, besluiten over bestuursdwang, boetes, handhaving, uitkeringen, aanwijzingen, subsidie, belasting, ontslag of schorsing van een ambtenaar etc.

Bel een advocaat bestuursrecht: 020 – 522 1999  

UWV, de Belastingdienst en de vreemdelingendienst

Bekende bestuursorganen zijn het UWV, de Belastingdienst en de vreemdelingendienst. De meeste besluiten vallen onder de Algemene wet bestuursrecht. De advocaat bestuursrecht van ons kantoor in Amsterdam centrum zijn gespecialiseerd in kwesties die gaan over besluiten tussen burger en overheid, zoals:

advocaat bestuursrecht amsterdamZienswijze, bezwaar en beroep

Ook bedrijven komen vaak in contact met de overheid.Tegen (voorgenomen) besluiten van overheidsinstanties kunnen onze advocaten bestuursrecht in Amsterdam een zienswijze of bezwaarschrift indienen. De overheidsinstantie geeft daarop een nieuwe beslissing. Als u die beslissing negatief is, kunnen wij ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep voor u aantekenen bij de rechtbank, de bestuursrechter. De rechter moet o.a. alle betrokken belangen afwegen. Daarna is hoger beroep mogelijk bij

 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
 • Centrale Raad van Beroep,
 • of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Voorlopige voorziening

Als er sprake is van een spoedeisend belang kan ook een voorlopige voorziening (kort geding) worden gevraagd bij de bestuursrechter.

advocaat bestuursrecht amsterdamAdvocaat bestuursrecht voor zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep

Wij staan u bij als advocaat bestuursrecht vanuit Amsterdam voor het indienen van een zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep tegen besluiten van overheidsinstanties -zoals gemeenten en ministeries- bijvoorbeeld:

 

 • Schipholpas
 • VOG (verklaring omtrent gedrag)
 • Bestuursdwang (Bestuurlijke dwangsommen)
 • Vergunningen
 • Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
 • Educatieve maatregel alcohol/gedrag
 • Uitkeringen (sociaal zekerheidsrecht)
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
 • Wet arbeid Vreemdelingen / Arbeidstijdenwet
 • Ambtenarenrecht.

Conflict over uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, bijstand en werkloosheid

Ook staan wij u als advocaat bestuursrecht in Amsterdam bij als als u problemen heeft met uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspercentage), bijstand en werkloosheid, zoals:

 • Werkloosheidswet (WW) / Ziektewet (ZW)
 • Participatiewet
 • Fraude met een uitkering

advocaat bestuursrecht amsterdam goede beste topadvocaatContact met Bestuursrecht advocaat Amsterdam

Voor meer informatie, juridisch advies en bijstand aangaande bestuursrecht kunt u contact opnemen met een van onze advocaten bestuursrecht in Amsterdam centrum.

 

 

advocaat amsterdam
Call Now Button