Advocaat advies beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

Ontslag met met wederzijds goedvindenAdvocaat-beëindigingsovereenkomst-Amsterdam
Advies vaststellingsovereenkomst door advocaat in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Door deze manier van ontslag eindigt de arbeidsovereenkomst in overleg, met wederzijds goedvinden. Met een beëindigingsovereenkomst wordt een juridische ontslagprocedure (bij de rechter of het UWV) voorkomen. Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer dat er in de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) een goede ontslagregeling wordt getroffen, zonder ‘juridisch gedoe’ achteraf. Daarvoor is het nodig dat de ontslagovereenkomst van te voren goed juridisch wordt gecheckt en beoordeeld.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Kosten advocaat juridisch advies beëindigingsovereenkomst

De advocaatkosten en andere juridische kosten voor juridisch advies over en het beoordelen van de beëindigingsovereenkomst worden vrijwel altijd door de werkgever vergoed. Wij werken binnen het budget dat de werkgever ter beschikking stelt, mits dat redelijk is. Anders onderhandelen wij namens u over het vergoeden van de kosten door de werkgever.

Advies en/of onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen voor u het volgende doen:

 • juridisch advies geven over de ontslagovereenkomst;
 • onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst;
 • onderhandelingen heropenen na herroeping (vernietigen) van de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd;
 • vernietigen van de vaststellingsovereenkomst achteraf in een procedure.

Ontslag en verwijtbaar werkloos

In de meeste gevallen heeft een werknemer na het tekenen van een ontslagovereenkomst recht op WW. Dit geldt zolang de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van het ontslag. Dat ligt anders als de werknemer zelf uit is op ontslag of als er sprake is van een ernstig verwijt aan de werknemer. De volgende ontslagredenen zijn meestal het uitgangspunt voor een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst:

 • boventalligheid (reorganisatie, bedrijfseconomische redenen)
 • een geschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden (onenigheid of persoonlijke redenen).

Dit zijn ‘neutrale redenen’ voor ontslag, waarbij de werknemer geen verwijt treft. Is er wel sprake van verwijt, zoals een verkapte dringende reden (ontslag op staande voet) of ontslag op verzoek van de werknemer, dan mag het UWV de WW uitkering weigeren.

Vaststellingsovereenkomst en inhoud

Elke beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst bevat tenminste de volgende onderwerpen:

 • de einddatum
 • vrijstelling van werk
 • transitievergoeding
 • postcontractuele bedingen zoals geheimhouding en concurrentiebeding
 • openstaande vakantiedagen
 • bonusregeling
 • vergoeding advocaatkosten.

Ook:

Als dit niet goed wordt geregeld, kan het UWV de WW (deels) weigeren. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht zullen, als nodig, namens u een tegenvoorstel doen om het ontslag alsnog goed te regelen.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding of kantonrechtersformule?

In de meeste beëindigingsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten wordt een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding in de vaststellingsovereenkomsten gebruikt. De vergoeding is het resultaat van onderhandeling, afhankelijk van de situatie die tot ontslag leidt. Werknemers die korter dan 2 jaar in dienst zijn, hebben in het algemeen geen recht op een transitievergoeding, maar dit kan worden ‘uitonderhandeld’ omdat de wettelijke ontslagregels niet gelden voor een ontslagovereenkomst.

Wanneer mag u niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Wordt er desondanks toch een vaststellingsovereenkomst gesloten, dan kan het UWV een WW of ZW uitkering weigeren.

Beëindigingsovereenkomst achteraf ontbinden of vernietigen

Eenmaal getekend, is het lastig om onder een ontslagovereenkomst uit te komen. Om de werknemer hier tegen te beschermen, heeft de wetgever een bedenktermijn ingelast.

Bedenktijd na tekenen overeenkomst

Een werknemer mag na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

Vernietigen beëindigingsovereenkomst achteraf

Een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst kan achteraf in een procedure worden vernietigd als er bijzondere omstandigheden zijn zoals:

In dat geval kan de werknemer in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

Hiervoor gelden korte termijnen. Het arbeidscontract herleeft als de rechter dat zo bepaalt.

Ontslagovereenkomst opstellen of controleren door advocaat ontslagrecht

Ook voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

Advocaat-beëindigingsovereenkomst-AmsterdamContact met beëindigingsovereenkomst advocaat in Amsterdam

Laat uw beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst bij ontslag juridisch checken door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam, en laat het onderhandelen over ontslag aan onze juristen over; vrijwel altijd is dat voor de werknemer gratis: 0205221999

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button