Advocaat arbeidszaken Amsterdam

avatar

Advocaat arbeidszaken Amsterdam
Advocaat arbeidszaken in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflicten) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of arbeidsgeschillen eindigen regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vormen van ontslag in arbeidszaken

Er zijn verschillende vormen van opzegging waardoor een werknemer verplicht moet vertrekken. Onze advocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij (dreigende) beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Ontslag door een vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan in (goed) overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, samen een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert. Hiervoor is de toestemming van de werknemer nodig. Een vaststellingsovereenkomst regelt de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Onze advocaten gespecialiseerd in  arbeidszaken kunnen in dit stadium juridisch advies geven of een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht alleen mogelijk bij ernstige misdragingen (die een dringende reden opleveren), zoals

  • werkweigering
  • geweld
  • of fraude.

Bij deze vorm van onmiddellijk ontslag is er geen recht op een WW uitkering. De wit stelt hoge eisen aan deze vorm van ontslag, omdat dit de meest vergaande maatregel is die de werkgever kan treffen. Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dit gebeurt aan de hand van een verzoekschrift en een verweerschrift. Na het indienen van deze stukken vindt een mondelinge behandeling plaats bij de kantonrechter. De rechter doet op korte termijn uitspraak in een beschikking. Als de rechter de verzoekende partij gelijk geeft, eindigt de arbeidsovereenkomst. Dat kan op de volgende gronden:

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. 3, 4 en 6 worden het meest aangevoerd. De werkgever moet dit bij de kantonrechter in het verzoek goed motiveren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV moet toestemming verlenen voor het verlenen van een ontslagvergunning bij:

  • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
  • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid).

Als de werkgever deze toestemming verkrijgt, mag hij met inachtneming van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Advies in arbeidszaken van uw ontslagadvocaat in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten in Amsterdam kunnen u bij (een voorgenomen) opzegging juridisch advies geven over alle arbeidszaken en verder bijstaan in procedures.

advocaat arbeidszaken Amsterdam specialistContact met advocaat arbeidszaken, specialist in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam gespecialiseerd in arbeidszaken en geven juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam voor meer informatie of juridisch advies over arbeidszaken.

 

[ratings]

Call Now Button