Advocaat arbeidsrecht Zaandam

avatar

Advocaat Arbeidsrecht Zaandam
Advocaat arbeidsrecht in Zaandam

Onze advocaat arbeidsrecht in Zaandam en omgeving, is specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht voor werkgevers en werknemers. Wij staan als advocatenkantoor vanuit Amsterdam sinds 1997 werkgevers (bedrijven en ondernemingen, ook MKB en bestuurders) en werknemers bij in alle facetten van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Het arbeidsrecht is een uitgebreid en gecompliceerd rechtsgebied, waarin niet iedere werkgever of werknemer zijn weg weet te vinden. Bovendien verandert het arbeidsrecht regelmatig door nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van alle recente ontwikkelingen van het arbeidsrecht.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Hulp van een ervaren advocaat bij arbeidsrecht in Zaandam

Goede juridische hulp en begeleiding in het arbeidsrecht voor ondernemers begint met een arbeidscontract: voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, nuluren of oproepcontract. Als advocaat arbeidsrecht begeleiden wij werkgevers en werknemers bij het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten tot en met een ontslagprocedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

Arbeidscontracten opstellen en nakijken

Wij geven werkgevers juridisch arbeidsrechtelijk advies over arbeidscontracten, flexcontracten en bedrijfsreglementen, zoals:

Juridisch advies in het arbeidsrecht

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever of werknemer te maken met het arbeidsrecht, of het gaat om een zieke werknemer, een disfunctionerende werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding: in al die gevallen kunt u in Zaandam een beroep doen op onze advocaten. Wij verlenen aan werkgevers rechtshulp op het gebied van arbeidszaken als zich gedurende het dienstverband bij een werkgever complicaties bij het personeel voordoen, waarbij juridisch advies en bijstand door een specialist arbeidsrecht is vereist, zoals:

Ontslag advocaat voor werkgevers en werknemers in Zaandam

Wij staan als advocaat u in Zaandam ook terzijde bij alle vormen van ontslag, bijvoorbeeld:

Advies bij ontslag

Onze advocaten arbeidsrecht staan u bij in het gehele ontslagtraject en in de ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV. Een goed opgebouwd dossier of een uitgevoerd verbetertraject (bij disfunctioneren) door de werkgever is onontbeerlijk voordat een werkgever een ontslagprocedure aanvangt. Soms is ook voorafgaande mediation wenselijk. Ook hierbij kunnen wij u als advocaat bijstaan.

Ontslaggronden

De redelijke gronden voor ontbinding van een arbeidscontract op verzoek van de werkgever zijn sinds 2015:

Ontslag op staande voet

Vooral bij ontslag op staande voet is snel juridisch optreden geboden. Deze vorm van ontslag moet ook goed worden voorbereid en uitgevoerd. Zo moet de ontslagreden duidelijk zijn en kan er niet te lang worden gewacht met het geven van ontslag op staande voet.

Bij twijfel kan een werkgever in plaats van ontslag op staande voet een ontbindingsverzoek indienen. Ook bij minder ernstig gedrag kan er immers sprake zijn van verwijtbaar handelen van de werknemer, dat voldoende is om over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zoals:

  • te vaak te laat komen,
  • opzettelijk disfunctioneren
  • of tal van redenen die bij elkaar opgeteld voldoende zijn (de laatste druppel).

Ook kan men bij de kantonrechter terecht bij:

  • Ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen, als hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd maar het UWV toestemming heeft geweigerd (een soort van hoger beroep);
  • Regelmatig ziek zijn met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen.

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden. Wij kunnen namens u de onderhandelingen met de (advocaat van de) werknemer of werkgever voeren en het resultaat van de onderhandelingen neerleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Advocaat Arbeidsrecht Zaandam Contact met een arbeidsrecht advocaat voor regio Zaandam

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht als u als werkgever of werknemer in Zaandam vragen heeft over het arbeidsrecht en ontslag.

 

Call Now Button