Advocaat Arbeidsrecht Ontslag Naarden

avatar

Advocaat arbeidsrecht Naarden specialist ontslag
Arbeidsrecht en ontslag advocaat Naarden

De advocaat arbeidsrecht en ontslag Naarden van WS Advocaten is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. De positie van de werknemer in Nederland is door de wet goed beschermd, bijvoorbeeld in het ontslagrecht en bij ziekte. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht treden ook op in Naarden en omgeving. Ons advocatenkantoor gevestigd nabij de uitvalswegen en uitstekend bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in met name ontslag en arbeidsgeschillen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG SPECIALIST IN NAARDEN EN OMGEVING

Als specialist zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak. Hiermee kunnen wij onze cliënten in Naarden uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 werkgever, werknemer, statutair-directeur (bestuurder) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

ONTSLAGSPECIALIST: DIRECT HULP BIJ ONTSLAG

U kunt zich als werkgever of werknemer in Naarden over uw rechten en plichten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslag specialist.

BEËINDIGEN ARBEIDSCONTRACT

Een werkgever kan ontslag aanvragen door middel van een procedure bij de kantonrechter of het UWV. Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies over alle vormen van ontslag en opzegging:

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN NAARDEN

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Let wel:

 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure ontslag kan aanvechten en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en en/of een (aanzienlijke) billijke schadevergoeding als de werknemer in een verweerschrift daar om verzoekt.
 • De Hoge Raad heeft de regels over het voorwaardelijk ontbinden van een arbeidscontract na een ontslag op staande voet op 23 december 2016 veranderd in verband met de mogelijkheid van hoger beroep in ontslagzaken.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE KANTONRECHTER 

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding). Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

De jurist en advocaat arbeidsrecht adviseert ook bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

SPECIALIST VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST IN NAARDEN

Als specialist arbeidsrecht geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. De zaak wordt door het gerechtshof geheel opnieuw behandeld. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag in hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof optreden. Uiteraard heeft onze advocaat de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

ADVIES VAN EEN ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Onze advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht op de voor u beste manier versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • het controleren of opstellen van uw contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs;
 • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
 • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Almere specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN NAARDEN EN OMGEVING

Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Naarden.

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Advocaat Amsterdam

Call Now Button