Advocaat Arbeidsrecht Ontslag Diemen

avatar

Advocaat arbeidsrecht Diemen specialist ontslag
Arbeidsrecht en ontslag advocaat Diemen

De advocaat arbeidsrecht en ontslag Diemen van WS Advocaten is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht zijn actief in Diemen en omgeving. Ons advocatenkantoor gevestigd nabij de uitvalswegen en uitstekend bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Wij zijn gespecialiseerd in ontslag en andere arbeidsgeschillen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG SPECIALIST IN DIEMEN EN OMGEVING

Als specialist zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak. Hiermee kunnen wij onze cliënten in Diemen uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 werkgever, werknemer, statutair-directeur (bestuurder) en de ondernemingsraad juridisch in Diemen en omstreken bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

ONTSLAGSPECIALIST: DIRECT HULP BIJ ONTSLAG

Ontslag is een van onze specialisaties. U kunt zich als werkgever of werknemer in Diemen over uw rechten en plichten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialist.

BEËINDIGEN ARBEIDSCONTRACT

Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies over alle vormen van ontslag en opzegging:

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN REGIO DIEMEN

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Let wel:

 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure een loonvordering kan instellen en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet kan de werknemer om loondoorbetaling of een billijke schadevergoeding verzoeken.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN BIJ DE KANTONRECHTER 

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding).

In alle gevallen moet er een goed dossier zijn voordat de rechter een arbeidscontract kan ontbinden.

ADVIES BIJ REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding.

Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

De kantonrechter beslist bij ontslagzaken of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een transitievergoeding of een billijke vergoeding.

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

SPECIALIST VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST IN DIEMEN

Als specialist arbeidsrecht geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Het arrondissement van rechtbank Amsterdam omvat behalve Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp, ook Diemen. Het gerechtshof Amsterdam behandelt daarom het hoger beroep van ontslagzaken uit deze regio. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof instellen. Uiteraard heeft onze advocaat de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

Onze arbeidsrecht advocaat kunt u ook inschakelen voor een kort geding of voorlopige voorziening bij de kantonrechter, bijvoorbeeld bij:

ADVIES VAN EEN ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Niet altijd is een rechtszaak nodig. Onze advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken door:

 • een dossier op te bouwen,
 • controleren of opstellen van uw contracten,
 • interne klachtprocedure,
 • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
 • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Almere specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN DIEMEN EN OMGEVING

Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Diemen.

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button