Geen ontslag voor strippende muziekleraar

avatar

Het ontslag op staande voet was gegeven na een anonieme klacht.

Nevenfuncties

De rechtbank overwoog dat de docent ingevolge de CAO gehouden was om zijn activiteiten als model en stripper te melden bij de Muziekschool. Het poseren als model voor herenondergoed heeft hij vroeger gemeld en dat was toen niet  verboden. Of ook toestemming is gegeven voor poseren als naaktmodel was in dit kort geding niet vast te stellen. Ten onrechte had de docent het strippen niet doorgegeven aan de Muziekschool. Dat biedt echter onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet. Vooral het werken als stripper werd door de Muziekschool onacceptabel geacht.

Vrees voor misbruik

De rechter overwoog dat de bij ouders bestaande vrees voor kindermisbruik naar aanleiding van diverse misbruikzaken en het poseren als naaktmodel en optreden als stripper van een andere orde zijn. Volgens de rechter voerde de docent terecht aan dat zijn geval onder meer vergelijkbaar is met deelname aan de Gay-parade, waarbij ook wordt gestript en waarvan niet gezegd kan worden dat dit door de huidige maatschappij als onethisch en onacceptabel voor een docent wordt gezien. Verder was onbetwist dat er geen enkele opzegging van de ouders heeft plaatsgevonden.

Omstandigheden

Bovendien bleek dat de docent bereid was  om zijn stripactiviteiten te staken en de advertentie heeft verwijderd. Daarmede heeft hij er blijk van gegeven wel degelijk rekening te willen houden met de wensen van de Muziekschool. Dat, gecombineerd met het bijna dertig jaar durende dienstverband en de leeftijd van de docent, alsmede de ernstige financiële gevolgen van een ontslag op staande voet, maakt dat voorshands is aangenomen dat het ontslag op staande voet niet in stand kon blijven.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam