Advocaat Arbeidsrecht Hilversum

avatar

Advocaat arbeidsrecht Hilversum specialist ontslag
Arbeidsrecht advocaat Hilversum

De advocaat arbeidsrecht Hilversum, van WS Advocaten is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. De positie van de werknemer in Nederland is door de wet goed beschermd, bijvoorbeeld in het ontslagrecht en bij ziekte. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht adviseren ook in Hilversum en omgeving. Als specialist zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak.

Werkgever, werknemer, statutair-directeur (bestuurder) en ondernemingsraad

Hiermee kunnen wij onze cliënten in Hilversum uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 werkgever, werknemer, statutair-directeur (bestuurder) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

ONTSLAGSPECIALIST

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. U kunt zich als werkgever of werknemer in Hilversum over uw rechten en plichten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslag specialist.

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE RECHTER

Ontslag geven kan ook door de rechter (ontbinding). Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

  • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
  • boventalligheid,
  • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
  • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV in Hilversum kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

One jurist en advocaat arbeidsrecht voor omgeving Hilversum adviseert ook bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

SPECIALIST VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

Veel geschillen in het arbeidsrecht in Hilversum en omgeving eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vaststellingscontract of beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij het zoeken naar een oplossing van een geschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze advocaat arbeidsrecht geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen vergoed.

ADVIES OVER EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST IN HILVERSUM

Als specialist arbeidsrecht geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

  • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
  • hoogte van de ontslagvergoeding
  • post contractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
  • fictieve opzegtermijn
  • ontslag tijdens ziekte
  • recht op een WW-uitkering

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

Midden-Nederland waar Hilversum onder valt kent vier zittingslocaties: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht.

Advocaat arbeidsrecht Hilversum specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT VOOR REGIO HILVERSUM

Neem gerust contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Hilversum.

 

Call Now Button