Advocaat arbeidsrecht Haarlem

avatar

advocaat arbeidsrecht Haarlem Advocaat arbeidsrecht en ontslag in Haarlem

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in ontslag. Regelmatig voeren wij procedures over ontslag en andere arbeidsconflicten bij de kantonrechter in Haarlem als ofwel de werkgever ofwel de werknemer in Haarlem is gevestigd. Ontslag wegens het niet goed functioneren, ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie (boventallig verklaard) of zelf het arbeidscontract opzeggen: opzegging van het arbeidscontract heeft voor de werknemer vergaande gevolgen. Onze specialist ontslagrecht geeft sinds 1997 (landelijk) juridische hulp bij ontslag, ook voor werkgevers en werknemers in Haarlem.  Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn. Deze zijn in de wet opgenoemd. Ontslagen worden betekent immers het einde van een arbeidsovereenkomst: geen werk meer en vaak ook geen WW uitkering.

Vormen van ontslag

Er zijn diverse vormen van opzegging waardoor een werknemer verplicht moet vertrekken. Onze ontslagadvocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëinding. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW.

Meer: zie onze pagina over de vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen, zoals

 • werkweigering
 • of fraude.

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan.

Meer juridisch advies: zie onze pagina over ontslag op staande voet.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter in Haarlem

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers).

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. 3, 4 en 6 worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit bij de kantonrechter goed motiveren. De werknemer mag verweer voeren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Meer juridisch advies: zie onze pagina over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV moet toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid).

Meer juridisch advies: zie onze pagina over de ontslagvergunning.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen dit instellen. Het gerechtshof kan:

advocaat arbeidsrecht haarlemContact met ontslag specialist advocaat in Haarlem

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat in Amsterdam en omgeving mr. P.Chr. Snijders geeft landelijk gespecialiseerd juridisch advies en voert procedures over ontslag en andere arbeidsgeschillen bij de kantonrechter in Haarlem. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht voor meer informatie over arbeidsrecht.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam