Kassa is passend werk voor medewerker klantenservice

avatar

Passende arbeid

De medewerkster was aangenomen als verkoopster maar kon door ziekte geen staand en lopend werk meer verrichten. Om die reden was zij met haar instemming te werk gesteld op de afdeling Klantenservice, waar zij zittend werk kon doen. Omdat voor die afdeling een nieuw concept was ontwikkeld onder de aanduiding Service Area, waar de medewerkers zich actief begeven naar de klanten die daar binnen komen, kon de medewerkster daar niet meer zittend functioneren en werd zij te werk gesteld bij de kassa van afdeling herenmode. De medewerkster nam daar geen genoegen mee en eiste wedertewerkstelling in haar vorige functie.

Goed werkgeverschap

De rechtbank overwoog dat V & D de werkplaats aan de kassa heeft aangepast door het plaatsen van een stoel en een voetensteun en dat V & D in beginsel de volle vrijheid heeft om de bedrijfsvoering in de warenhuizen naar eigen goeddunken in te richten. Werknemers kunnen daartegen alleen bezwaar maken, wanneer de wijze waarop van die bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, in strijd zou zijn met goed werkgeverschap. Naar het oordeel van de kantonrechter gaat het vereiste van goed werkgeverschap niet zo ver dat V & D van die maatregelen had moeten afzien vanwege het feit dat de werkneemster als gevolg van haar beperkte mobiliteit niet op de beoogde wijze in het nieuwe concept kon participeren.

Passend alternatief

Wel bracht het vereiste van goed werkgeverschap met zich dat V & D zich ten behoeve van de werkneemster zou inspannen om haar een passend alternatief te bieden. Of de tewerkstelling bij de kassa van de afdeling Herenmode in dit kader als een passende maatregel mag worden beschouwd, kon in het midden blijven omdat de vordering uitsluitend gericht was op tewerkstelling in de Service Area. De kantonrechter meende dat in in redelijkheid niet van V & D kan worden verlangd dat zij het nieuwe concept zou doorkruisen door de werkneemster daar een zittende werkplek aan te bieden.

Call Now Button
advocaat amsterdam