Rommelig financieel beleid voldoende voor ontslag

avatar

Onprofessioneel en oncontroleerbaar

De rechtbank overwoog dat dat de directeur een onprofessionele en oncontroleerbare werkwijzen heeft gehanteerd, onder meer voor het opnemen van contant geld en het uitlenen van een bedrag aan een medewerker die in financiële problemen verkeerde. Voorts had zij zakelijke en privé-uitgaven onvoldoende gescheiden.

Geen bewijs

De verzoekschriftprocedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst biedt echter geen mogelijkheid voor bewijslevering, zodat  onvoldoende aannemelijk was geworden dat de directeur geld had verduisterd. Er was wel sprake van een zodanige vertrouwensbreuk dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is zonder toekenning van een vergoeding.

Geen dringende reden

De rechtbank overwoog:

‘Naar aanleiding van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat het beleid en de werkwijzen ten aanzien van de financiën onder [verweerster] op sommige gebieden zeer onprofessioneel en onzorgvuldig waren. [verweerster] heeft zakelijke en privétransacties nauwelijks gescheiden en veel van de gestelde transacties zijn voor [verzoekster] volstrekt oncontroleerbaar. De gehanteerde werkwijzen maakten het voor [B] eenvoudig om te frauderen. In deze omstandigheden is het niet onbegrijpelijk dat bij [verzoekster] ook ten aanzien van [verweerster] het vermoeden van verduistering is gerezen. In het kader van deze procedure – waarin voor nadere bewijslevering geen plaats is – is echter onvoldoende komen vast te staan dat [verweerster] zichzelf daadwerkelijk ten koste van [verzoekster] heeft verrijkt, dan wel dat zij willens en wetens anderen heeft bevoordeeld ten koste van [verzoekster]. Voor het aannemen van een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is daarom onvoldoende komen vast te staan.

Gewichtige reden

De laakbare handelwijzen van [verweerster] en het door haar gevoerde beleid vormen wel een gewichtige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, nu het vertrouwen van [verzoekster] in [verweerster] hierdoor ernstig is geschaad.

Geen vergoeding

De ontstane situatie is in overwegende mate aan [verweerster] te wijten: zij was als directrice immers verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het bedrijf. Aan [verweerster] zal daarom geen vergoeding worden toegekend’.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam