mr. Paul Snijders

advocaat arbeidsrecht amsterdam

In 1989 ben ik begonnen als advocaat in de algemene rechtspraktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Hierbij richt ik mij op advisering, onderhandelen en het voeren van juridische procedures over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarbij treed ik op voor werkgevers en werknemers.

Het arbeidsrecht en ontslagrecht is door alle wetswijzigingen en nieuwe rechtspraak nog steeds in ontwikkeling. Op deze boeiende rechtsgebieden bestaan geen standaard-zaken, omdat elk individueel geval weer anders is.

Een gerechtelijke procedure komt aan de orde als de andere mogelijkheden in het arbeidsrecht zijn uitgeput. Moet er worden geprocedeerd, dan gaan als nodig alle registers open. Ik ben in het algemeen pas tevreden als de cliënt dat ook is.

Door het jarenlang voeren van gerechtelijke procedures ben ik er overtuigd van geraakt dat veel arbeidszaken niet bij voorbaat ‘gewonnen’ of ‘verloren’ zijn. Veel, zo niet alles, hangt af van de manier waarop men een zaak voorbereidt en presenteert. Een goede voorbereiding vergroot de kansen in een procedure of maakt een procedure zelfs overbodig. Een actieve samenwerking met de cliënt is voor mij onontbeerlijk. Ik hecht aan een goed en persoonlijk contact. De lijnen op ons kantoor zijn kort en informeel, wij zijn gewend om snel te handelen. Een afspraak kan meestal op korte termijn worden gemaakt.

Onderstaand recente voorbeelden van arbeidszaken die ik als advocaat heb behandeld.


Bekijk hier een interview van de Academie voor de Rechtspraktijk met mr. Paul Snijders over de transitievergoeding bij ontslag.

Advocaat Amsterdam arbeidsrecht


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

I have been practicing law since 1989. I gained extensive experience in the fields of Contract Law, Employment and Labour Law (advising and litigation). I provide comprehensive legal services to businesses entities, institutions, entrepreneurs and individuals. My proven approach is based on the observation that many cases are not a priori ‘strong’ or ‘weak’.

Case strength is determined by a combination of in-depth preparation efforts and presenting the arguments with great clarity and logic. I recognize that the best resolution is the one that occurs as early in the process as possible. Many cases in employment law can be settled before they reach the trial stage.

I have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): labour/employment law and civil servants law.

Based on this registration, I am required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.


advocaat-amsterdam-tel 003120 5221999   advocaat-amsterdam-mail  e-mail

arbeidsrecht advocaat amsterdam

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam