Arbeidsovereenkomst (arbeidscontract)

avatar

Advocaat arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) Amsterdam

Advocaat arbeidsovereenkomst arbeidscontract Amsterdam

Arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) advocaat Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum geeft juridisch advies over arbeidsovereenkomst (arbeidscontract), arbeidsrecht en ontslag. Een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) is volgens de wet een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Daarmee zijn de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst gegeven: arbeid, loon en gezagsverhouding. Ook moet de werknemer zijn arbeid persoonlijk verrichten. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, moeten deze elementen worden bewezen, als de werknemer aanspraak maakt op salaris, of, zoals in onderstaand geval, schadevergoeding naar aanleiding van een arbeidsongeval. In het algemeen geldt dat de werknemer die in een procedure stelt een arbeidscontract te zijn overeengekomen, dat ook moet bewijzen, bijvoorbeeld door getuigen. Stageovereenkomsten worden door de rechter soms, ongeacht de naam die men er aan geeft, als een arbeidsovereenkomst beschouwd, waardoor de stagiair alsnog beschermd wordt door de regels van het arbeidsrecht.

Zaterdaghulp zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst (arbeidscontract)

Werknemer was werkzaam voor een werkgever op zaterdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, tegen betaling van € 4,50 per uur, maar een schriftelijke arbeidsovereenkomst was niet opgesteld.

Stage voor aanvang arbeidsovereenkomst

Ook had hij in het kader van zijn opleiding tot meubelmaker daar stage gelopen.

Bedrijfsongeval tijdens het werk

Op 25 juni 2007 was werknemer een ongeval overkomen tijdens het werk, waarbij hij verwondingen aan zijn hand heeft opgelopen. De Arbeidsinspectie constateerde dat een beschermkap te wijd stond ingesteld. De werknemer vorderde de rechtbank te verklaren dat de werkgever aansprakelijk was voor de gevolgen van ongeval en een voorschot daarop van € 10.000,00.

Op grond van arbeidsovereenkomst in dienst werkgever

De kantonrechter droeg de werknemer op te bewijzen dat hij een arbeidsovereenkomst had met de werkgever en dat deze de zorgplichten in acht heeft te nemen. Daar slaagde de werknemer niet in, zodat de kantonrechter uiteindelijk oordeelde dat  niet is gebleken dat het ongeval hem was overkomen terwijl hij als werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst was van werkgever.

Hoger beroep: bewijs arbeidsovereenkomst (arbeidscontract)

In hoger beroep oordeelde Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 20 oktober 2015 dat de stelplicht en de bewijslast dat ten tijde van het ongeval tussen werknemer en werkgever B.V. een arbeidsovereenkomst van kracht was, inderdaad op de werknemer rust. Het hof oordeelde dat niet bewezen is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook in hoger beroep moet de werknemer nu bewijzen dat er ten tijde van het ongeval op 27 juni 2007 sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan wel van een situatie als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW (zzp-er).

Betaling, loon, salaris

Het Hof liet weten dat bij de bewijslevering onder meer aan de orde zal komen wanneer werknemer als zaterdaghulp heeft gewerkt, wat zijn werkzaamheden als zaterdaghulp inhielden en welke betaling hij voor zijn werkzaamheden als zaterdaghulp ontving. Het lijkt er dan ook op dat als de werknemer kan bewijzen dat hij toen werkte tegen betaling van salaris, hij alsnog het bestaan van een arbeidsovereenkomst zal kunnen bewijzen. Daarmee zijn de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst gegeven:

  • arbeid,
  • loon
  • gezagsverhouding.

Advocaat arbeidsovereenkomst arbeidscontract AmsterdamContact met advocaat arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) in Amsterdam

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) , arbeidsrecht en ontslag. 

Call Now Button