Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam

avatar

advocaat arbeidsgeschil arbeidsconflict Amsterdam specialist
Advocaat arbeidsgeschil in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven bij een arbeidsconflict juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden geschorst of worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet. Wat is er mogelijk bij een arbeidsconflict?

Schorsing en op non actiefstelling

Schorsing van een werknemer in geval van een arbeidsconflict is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Omdat schorsing een ingrijpende maatregel is, moet een werkgever bij de voorbereiding en uitvoering zorgvuldig handelen, onder meer door:

 • een goede reden te hebben,
 • de reden van schorsing schriftelijk mede te delen
 • de verdere procedure uit te leggen
 • aan te geven hoe lang de schorsing duurt
 • en van wat de werknemer daarna kan verwachten.

Schorsing is een tijdelijke maatregel. In veel CAO´s staat om die reden aangegeven dat een schorsing niet meer dan 14 dagen mag duren. Soms komt het voor dat er na het afronden van het onderzoek geen reden meer is voor schorsing. De schorsing moet dan onmiddellijk, desnoods op last van de rechter, worden opgeheven. Dat de werkgever het voornemen heeft om een verzoek tot ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst in te dienen, is op zichzelf geen reden voor een op non-actiefstelling.

Vormen van ontslag bij een arbeidsgeschil

Er zijn verschillende vormen van opzegging waardoor een werknemer na een conflict verplicht moet vertrekken. Onze advocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij een arbeidsconflict of (dreigende) beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Ontslag door een vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan in geval van een arbeidsgeschil in (goed) overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, samen het arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert. Hiervoor is de toestemming van de werknemer nodig. Een vaststellingsovereenkomst regelt de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Onze advocaten gespecialiseerd in  arbeidszaken kunnen in dit stadium juridisch advies geven of een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen.

Ontslag op staande voet bij arbeidsconflict

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht alleen mogelijk bij ernstige misdragingen (die een dringende reden opleveren), zoals

 • werkweigering
 • geweld
 • of fraude.

Bij deze vorm van onmiddellijk ontslag is er geen recht op een WW uitkering. De wit stelt hoge eisen aan deze vorm van ontslag, omdat dit de meest vergaande maatregel is die de werkgever kan treffen. Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract in geval van een arbeidsgeschil op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dit gebeurt aan de hand van een verzoekschrift en een verweerschrift. Na het indienen van deze stukken vindt een mondelinge behandeling plaats bij de kantonrechter. De rechter doet op korte termijn uitspraak in een beschikking. Als de rechter de verzoekende partij gelijk geeft, eindigt de arbeidsovereenkomst. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers).

Gevolgen van ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. 3, 4 en 6 worden het meest aangevoerd bij een arbeidsconflict. De werkgever moet dit bij de kantonrechter in het verzoek goed motiveren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk.

Advies bij een arbeidsgeschil van uw advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten in Amsterdam kunnen u bij (een dreigend) arbeidsconflict juridisch advies geven over alle arbeidszaken en verder bijstaan in procedures.

advocaat arbeidsgeschil arbeidsconflict Amsterdam specialistContact met advocaat arbeidsconflict, specialist arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam gespecialiseerd in arbeidszaken geven juridisch advies bij een arbeidsgeschil in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie of juridisch advies bij een arbeidsconflict.

 
advocaat amsterdam