Advocaat whiplash Amsterdam

Verband tussen ongeval en whiplash

Of er een verband bestaat tussen klachten en beperkingen is geen medisch oordeel, maar  een juridisch oordeel. Als er geen causaal verband is tussen de klachten en een ongeval, is de schade ook niet verhaalbaar. Als whiplashklachten medisch moeilijk of niet objectiveerbaar zijn, kunnen de klachten niet aan een (verkeers)ongeval worden toegerekend. Klachten moeten niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.  Het slachtoffer moet dit alles bewijzen. Bij reële klachten kunnen de volgende punten van belang zijn:

  • een aanrijding van achteren leidt vaak tot het ontstaan van whiplashklachten;
  • de deskundige (een neuroloog) heeft een diagnose whiplash kunnen stellen, waarmee het realiteitsgehalte van de door het slachtoffer geuite klachten voldoende aannemelijk is;
  • uit niets blijkt dat de klachten worden overdreven.

Reële klachten

Dat de reële klachten aan het ongeval/ aanrijding kunnen worden gerelateerd volgt uit:

  • de gezondheidsklachten die vanuit het verkeersongeval verklaard kunnen worden;
  • het rapport van de deskundige waaruit is af te leiden dat het slachtoffer pas sinds het ongeval de klachten heeft;
  • het feit dat  een alternatieve verklaring voor het ontstaan en in stand blijven van de klachten ontbreek.

Letselschade advocaat Amsterdam

Aan de hand van bovenstaande factoren kan– ondanks het ontbreken van neurologisch vaststelbare beperkingen – een deskundige (bijvoorbeeld een verzekeringsarts) de schade bepalen en de beperkingen in kaart brengen.

Een letselschade advocaat kan het slachtoffer adviseren bij het in kaart brengen van de schade.

Voor meer informatie over whiplash kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat letselschade.

Call Now Button
advocaat amsterdam