Waarborgfonds Motorverkeer

Als de veroorzaker onbekend is, een gestolen auto of niet verzekerd kunt u in veel gevallen uw schade claimen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Er zijn wel eisen aan vergoeding door het Waarborgfonds.

De benadeelde moet alle mogelijke moeite moet doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Als dit niet lukt boordeelt het Waarborgfonds  de claim hetzelfde als de WA-verzekeraar van die onbekende of onverzekerde auto zou doen. Eerst kijkt het Waarborgfonds of er inderdaad een motorrijtuig bij betrokken was, of het motorrijtuig inderdaad aansprakelijk was, en dan pas wordt de schade van het slachtoffer vergoed.

Het Waarborgfonds vergoedt geen schade door vandalisme of vernieling en de veroorzaker moet een motorrijtuig zijn. Bijvoorbeeld een auto, bromfiets, snorfiets, vrachtwagen of gemotoriseerde invalidenwagen. Het waarborgfonds vergoedt slechts schade die aantoonbaar is veroorzaakt door een motorrijtuig, afgevallen lading of een gekoppelde aanhangwagen.

Het Waarborgfonds kent een eigen risico van € 250,-

 

 

 

 

Call Now Button