Advocaat Verkeersongeval

Ongeval advocaat Amsterdam

Bij een verkeersongeval is het de vraag wie voor de schade opdraait: uw eigen (voertuig)verzekeraar, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij of uzelf? Als iemand anders het ongeval heeft veroorzaakt door het overtreden van regels (bijvoorbeeld een voorrangsfout of een snelheidsovertreding) kunt u uw schade verhalen op de (WAM-) verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval door middel van een aansprakelijkheidsprocedure. Een aansprakelijkheidsprocedure bestaat uit twee fases, de vestigingsfase en de schaderegelingsfase.

Advocaat letselschade Amsterdam

In de vestigingsfase verleent een deskundig letselschadeadvocaat het verkeersslachtoffer rechtsbijstand bij:

  • het beoordelen van de vraag of uw vordering kans van slagen;
  • het aanwijzen van de aansprakelijke partij(en);
  • het opstellen van de aansprakelijkheidsbrief;
  • het voeren van de correspondentie met de aansprakelijke partij;
  • procederen bij de rechtbank.

Aangezien bij de verzekeraars professionals op het gebied van letselschade werken, is het van groot belang dat u ook een deskundig letselschadeadvocaat inschakelt.

Omvang schade

Daarnaast zal ook de omvang van uw schade (immaterieel en materieel) in kaart moeten worden gebracht.

Bij aanrijdingen lijdt u vaak schade aan uw auto, motor, scooter, bromfiets of fiets, maar ook aan uw kleding of bagage. We spreken dan over materiële schade. U kunt ook arbeidsongeschikt raken.

Werkgever

Als werknemer heeft u de plicht uw werkgever meteen te melden dat u arbeidsongeschikt bent.  Voor uw werkgever is het belangrijk om te weten dat u  arbeidsongeschikt bent als gevolge van een verkeersongeval. Uw werkgever kan het netto doorbetaalde loon verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

ZZP

Wanneer u als zelfstandig ondernemer letsel heeft opgelopen is het belangrijk dat u zorgt voor het ‘medisch vastleggen’ van het letsel.

In tegenstelling tot een werknemer in loondienst wordt een zelfstandig ondernemer niet door een bedrijfsarts onderzocht, zodat het belangrijk is het letsel te laten vastleggen. Het is daarom raadzaam de huisarts zo snel mogelijk na het ongeval te bezoeken.

Als de aansprakelijkheid vast staat maken wij direct een overzicht van de ontstane schade en verzoeken wij de aansprakelijke verzekeraar om aan u een voorschot te betalen.

Verkeersongeval

Slachtoffers van verkeersongevallen kunnen op kosten van de aansprakelijke verzekeraar een gespecialiseerd advocaat kunnen inhuren.

Soms heeft geen van de betrokkenen schuld of is de verkeersfout van de tegenpartij niet te bewijzen.

Een goed proces-verbaal en  getuigenverklaringen kunnen bewijsproblemen voorkomen. Wanneer niet direct vast staat dat u geen schuld heeft aan het ongeval dan kunnen wij voor u een expert de toedracht van het ongeval laten onderzoeken.

Als de aansprakelijkheid niet komt vast te staan en u zelf niet verzekerd bent zult u doorgaans de schade zelf moeten dragen. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding van het waarborgfonds motorverkeer.

Voor meer informatie over letselschade kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat letselschade.

Call Now Button