Vergoedingen en fiscus

avatar

Niet belast

De volgende vergoedingen zijn doorgaans fiscaal niet belast:

 • letsel (smartengeld);
 • aantasting van de eer en goede naam;
 • geleden pijn en derving van levensvreugde;
 • blijvend verlies aan arbeidsvermogen;
 • Schadevergoeding wegens een arbeidsongeval;
 • Wettelijke rente.

Belast

De volgende vergoedingen zijn doorgaans fiscaal wel belast:

 • Vergoeding ter zake van het niet tot stand komen van de arbeidsovereenkomst;
 • Schadevergoeding voor gederfde of te derven inkomsten;
 • Dwangsom wegens achterstallig loon;
 • Ontbindingsvergoeding;
 • Vergoeding voor psychisch leed wegens onvrijwillig ontslag;
 • Dwangsom wegens achterstallig loon.
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam