Verbod short stay korter dan één maand toegestaan

avatar

De rechtbank overwoog dat dit verbod niet strijdig is met de splitsingakte en het modelreglement VvE, nu deze met meerderheid van stemmen heeft bepaald dat short stay een afwijkend en ongeoorloofd gebruik oplevert. Hiertoe was zij op grond van artikel 17 lid 4 van de akte gerechtigd.

Wonen is naar het oordeel van de kantonrechter het hebben van duurzaam verblijf.
Tussen partijen was niet in geschil dat de eigenaar één tot twee keer per maand het appartement voor een aantal dagen tegen betaling in gebruik geeft aan derden; hij verblijft dan zelf niet in het appartement; hij geeft de gebruikers een recht van uitsluitend gebruik en doet gedurende die periodes afstand van zijn eigen gebruiksrecht. De derden moeten dan worden aangemerkt als gebruiker.

De rechtbank constateerde dat sprake was  commerciële exploitatie en kort verblijf (short stay) op regelmatige basis van een appartement met de bestemming woning, die niet aan ‘gebruik overeenkomstig de bestemming’ voldoet en in strijd is met de splitsingsakte. Daarmee heeft de VvE het gebruik terecht  aangemerkt als ongeoorloofd.

Ook nam de rechtbank in de beoordeling mee dat eigenaars klachten hebben geuit over het gedrag van de korte termijn gebruikers – veelal toeristen – die (geluid)overlast bezorgen, die meer gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, zoals het terras op de begane grond, en die zorgen voor zwerfvuil. Ook gevoelens van onveiligheid spelen een belangrijke rol, nu de sleutels van appartementen aan vreemden worden gegeven, die gelet op het zeer tijdelijke karakter van hun verblijf moeilijk zijn aan te spreken op hun gedrag.

Dat de VvE geen toestemming heeft gegeven voor afwijkend gebruik met een kortere duur dan één maand is onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Call Now Button