Advocaat Amsterdam Vaststellingsovereenkomst

avatar

Advocaat Amsterdam Vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst in arbeidscontract: advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies en voeren procedures over vaststellingsovereenkomsten. Met een vaststellingsovereenkomst komt er een einde aan een arbeidscontract. In de vaststellingsovereenkomst worden alle gevolgen van het ontslag met wederzijds goedvinden definitief geregeld, zoals de finale kwijting. Onze advocaat in Amsterdam checkt en beoordeelt de vaststellingsovereenkomst. Meestal vergoedt de werkgever de kosten van het juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om in een arbeidscontract al een vaststellingsovereenkomst op te nemen, bijvoorbeeld de bepaling dat werkgever en werknemer na het einde van het contract de lopende arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden beëindigen’.

(Gratis) Juridisch advies over inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling, exitregeling of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) kunt u -gratis- laten controleren door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders. Deze beoordeelt bij voorbeeld de noodzaak van het ontslag, de aangeboden transitievergoeding of andere ontslagvergoeding, het risico van ontslag bij ziekte en het recht op WW. Als nodig onderhandelen onze juristen over de verdere inhoud van de beëindigingsovereenkomst met de werkgever voor het beste en maximale resultaat, ook over de ontslagvergoeding en de kosten van juridisch advies. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een conflict. Ook bij boventalligheid of reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Het UWV zal wel, als de werknemer werkloos raakt, de inhoud van de vaststellingovereenkomst kritisch beoordelen. Dit gezien het recht op een WW-uitkering.

Recht op WW uitkering

Gedurende de opzegtermijn is er geen recht op WW. De opzegtermijn die in een vaststellingsovereenkomst in acht moet worden genomen is wettelijk geregeld. Meestal is die minimaal een maand. De termijn wordt bepaald door het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest

Onderwerpen vaststellingsovereenkomst

De gebruikelijke onderwerpen in vaststellingsovereenkomst zijn:

  • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
  • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
  • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
  • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
  • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
  • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
  • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
  • het recht op WW.

Finale kwijting bij wederzijds goedvinden

Doorgaans nemen werknemer en werkgever definitief afscheid van elkaar door middel van ‘finale kwijting’ in de vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat partijen na het tekenen en uitvoeren van de overeenkomst niets meer aan elkaar zijn verschuldigd wat betreft de arbeidsovereenkomst. Men gaat dan echt uit elkaar en heeft niets meer over en weer te vorderen. Om die reden is het aan te bevelen, zo niet noodzakelijk, om een vaststellingsovereenkomst vooraf door een advocaat te laten controleren. Doet de werknemer dat niet, dan is dat voor zijn eigen risico, blijkt uit de rechtspraak.

Vaststellingsovereenkomst achteraf vernietigen?

Een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst kan men achteraf niet zomaar vernietigen, ook als er bedingen in staan die in strijd zijn met het (dwingende) recht. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 juli 2013. Partijen waren, na 3 eerdere arbeidscontracten, opnieuw een arbeidsovereenkomst aangegaan, waarbij meteen werd afgesproken dat die arbeidsovereenkomst op 1 januari 2012 zou eindigen. Het hof oordeelde dat partijen daarmee een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7: 900 BW. Ingevolge artikel 7: 902 BW is een ‘vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied’ ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de openbare orde of de goede zeden.

Wederzijds goedvinden

Met andere woorden, als werkgever en werknemer samen met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst sluiten, kan deze alleen onder zeer bijzondere omstandigheden achteraf worden vernietigd. Maar in de meeste gevallen zit de werknemer er aan vast. Vandaar dat de wet een bedenktijd verplicht heeft gesteld na het ondertekenen. Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Dit is drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

Advocaat Amsterdam VaststellingsovereenkomstContact met advocaat vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor vragen of juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst.

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam