Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies

avatar

Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies advocaat amsterdam
Juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst: advocaat Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst: juridisch advies over ontslag – onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam controleert uw beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst beëindigt een arbeidsovereenkomst in overleg met wederzijds goedvinden tussen werkgever en werknemer. Partijen hoeven daarvoor niet meer naar de rechter of het UWV. In een vaststellingsovereenkomst worden alle onderwerpen die met de beëindiging hebben te maken geregeld. Niet alleen

 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt,
 • een ontslagvergoeding,
 • het recht op WW,
 • het inleveren van eigendommen,
 • uitbetaling of het opnemen van vakantiedagen
 • en afspraken over het doen van mededelingen over het vertrek.

Door deze allesomvattende regeling wordt het ontslag definitief tussen werkgever en werknemer geregeld.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Wij raden werknemers en werkgevers altijd aan om een vaststellingsovereenkomst juridisch te laten nakijken voordat een werknemer tekent. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam zijn hierin gespecialiseerd.

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratisVaststellingsovereenkomst controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst, het opstellen of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum: 020-5221999.

Kosten advies vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies over een beëindigingsovereenkomst behoren door de werkgever te worden vergoed. Alleen een medewerker die door een advocaat of jurist is bijgestaan bij zijn ontslag, is normaalgesproken aan een vaststellingsovereenkomst gebonden. Wat gebeurt er als een medewerker vooraf aan het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen juridisch advies kon inwinnen over zijn rechtspositie?

Uit onderstaande uitspraak blijkt dat ook de rechter het belangrijk vindt dat een werknemer eerst juridisch advies inwint voordat hij tekent. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat een werknemer niet gehouden kan worden aan de getekende vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst), en dat de arbeidsovereenkomst doorloopt, met alle gevolgen van dien, zoals betaling van salaris.

Onafhankelijk juridisch advies van een advocaat arbeidsrecht

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft hier op 26 maart 2013 een belangrijke uitspraak over gedaan. In de door de werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst was opgenomen:

 “Werknemer heeft voldoende tijd gekregen om over zijn beëindigingbesluit na te denken en hierover juridisch advies in te winnen”.

Achteraf bleek dat de werknemer niet uitdrukkelijk de mogelijkheid was geboden

Bedenktijd werknemer na tekenen vaststellingsovereenkomst

Hoewel de werknemer verklaarde geen behoefte te hebben aan bedenktijd, had hij het minstens zichtbaar “er moeilijk mee” om te te tekenen, oordeelde het hof. Daarom had de werkgever alsnog de noodzakelijke bedenktijd moeten gunnen. Ook had de werkgever nagelaten om de werknemer volledig te informeren omtrent zijn WW-positie.

advocaat vaststellingsovereenkomstBeëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het Hof achtte het voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werkgever de werknemer niet mag houden aan de vaststellingsovereenkomst, althans wat de beëindiging van het dienstverband betreft, omdat zij zich in de gegeven omstandigheden

 • onvoldoende er van heeft vergewist
 • of de wil van de werknemer daadwerkelijk op beëindiging (van de arbeidsovereenkomst)
 • en de daaraan voor hem verbonden ernstige consequenties was gericht.

Misbruik van omstandigheden

Ook achtte het hof voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werknemer

 • door bijzondere omstandigheden (waaronder onervarenheid met het soort gesprek dat was gevoerd)
 • bewogen is tot het geven van instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,

zodat sprake is geweest van misbruik van omstandigheden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De werkgever had volgens het Hof de vordering tot loondoorbetaling kunnen beperken door ‘terstond maatregelen ter beperking’ te nemen, bijvoorbeeld middels het verzoeken van een ontbinding voor zover vereist’ (vergelijk HR 1 juni 2012, LJN: BV7347).

Gevolgen van een vaststellingsovereenkomst

Deze uitspraak benadrukt hoe belangrijk het is dat een werknemer door een onafhankelijke jurist wordt voorgelicht over de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, voordat deze wordt getekend.

Gevolgen van het ontslag

De gevolgen, vooral op het gebied van een werkloosheidsuitkering, voor de werknemer zijn immers groot. Als hij niet goed juridisch is voorgelicht over de gevolgen van het ontslag kan de overeenkomst achteraf worden vernietigd en de werknemer heeft dan recht op doorbetaling van zijn salaris. Dat kan maandenlang doorgaan, totdat de werkgever het arbeidscontract kan laten eindigen door de rechter (ontbinden) of het UWV (opzeggen). Daar is een goede reden voor nodig.

 

advocaat-vaststellingsovereenkomst-amsterdamContact met advocaat vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Juridisch advies voor de werknemer door een advocaat arbeidsrecht over een vaststellingsovereenkomst vooraf, kan veel problemen voorkomen. Onze ontslagrecht advocaten in Amsterdam zijn gespecialiseerd in advies over de vaststellingsovereenkomst.

 

[ratings]

advocaat amsterdam
Call Now Button