Testament demente vader vernietigd

avatar

Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 februari 2014 bepaald dat een dochter, die door het testament van haar vader, die in een verpleegtehuis verbleef, was onterfd, geslaagd is in het bewijs dat haar vader ten tijde van het ondertekenen van het testament niet begreep wat hij deed.

Indicatie

De vader was 77 jaar oud was en kort daarvoor  opgenomen in een verpleegtehuis voor dementerende personen waar hij verbleef op een gesloten afdeling. In het indicatiebesluit van het CIZ was ‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg’ voorgeschreven.

Helder bewustzijn

De maatschappelijk werkster beaamde dat het hier ging om een persoon met dementie.

Dat een specialist ouderengeneeskunde verklaarde dat de vader ‘een helder bewustzijn’ had, vond de rechtbank minder belangrijk, omdat daar niet uit volgde dat de vader ook in staat was om zijn wil te bepalen.

De dochter, die het testament wilde vernietigen, verklaarde onder ede dat haar vader ten tijde van het ondertekenen van het testament niet of onvoldoende begreep wat hij deed. De rechtbank vond dat er, behalve haar eigen verklaring, voldoende aanvullend bewijs was voor deze stelling.

Notaris

De notaris, die ook als getuige was gehoord, kreeg een veeg uit de pan van de rechtbank: de notaris had een eigen belang bij de afwijzing van de vordering, en had slechts één keer contact gehad met de vader, kort voor en tijdens het verlijden van het testament. Zij had nagelaten om gezien de toestand van de vader een geneeskundige verklaring op te vragen, en haar eigen belang voor laten gaan. Ook week de verklaring van de notaris zo veel af van een verklaring van andere getuigen, dat ‘deze discrepanties afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van deze verklaringen’. Hiermee suggereerde de rechtbank dat er door sommige getuigen meineed was gepleegd, een strafbaar feit.

Testament nietig

De rechtbank verklaarde op grond van de getuigenverklaringen het testament nietig wegens een geestelijke stoornis van de vader. Als gevolg van het vonnis is de onterfde dochter enig erfgename geworden van de gehele nalatenschap. Haar familie moet de erfenis nu aan haar afstaan, op straffe van een dwangsom.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat het kan lonen om een procedure te beginnen en daarbij de notaris onder ede te laten horen, als er gerede twijfels zijn over de geestelijke toestand van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam