Technisch mankement aan vliegtuig geen overmacht

avatar

Bij de landing van de voorafgaande vlucht brandde een waarschuwingslampje. In eerste instantie leek het om een eenvoudig op te lossen probleem te gaan. Na uitvoerig onderzoek bleek echter sprake te zijn van een ongebruikelijke storing aan de “interlock valve pressure switch”. De enige oplossing was het laten overkomen van een reserveonderdeel en een boordwerktuigkundige uit Londen, de vertraagde vlucht werd uitgevoerd door het uit Londen overgekomen vliegtuig in plaats van door het kapotte vliegtuig. De vlucht heeft een vertraging opgelopen van 4 uur en 9 minuten.

De rechtbank overwoog: Gelet op (a) de tekst van overweging 26 van de Wallentin-uitspraak (-“kan niet worden uitgesloten”-), (b) de aard van de door het Hof gegeven voorbeelden (het Hof noemt slechts van buiten komende oorzaken) in samenhang met (c) de doelstelling van de Verordening, te weten een hoog niveau van consumentenbescherming, oordeelt de kantonrechter dat in zijn algemeenheid een technisch mankement of een indicatie daarvan in beginsel moet worden beschouwd als inherent aan de normale uitoefening van de activiteit van de luchtvaartmaatschappij en dus geen buitengewone omstandigheid oplevert. Dat geldt ook voor het technische mankement zoals zich dat op de vlucht van 29 april 2011 naar Sevilla heeft voorgedaan. Om die reden wordt niet toegekomen aan een beoordeling van de vraag of Ryanair het onderhavige technische mankement had kunnen voorkomen.

Ryanair werd veroordeeld om € 475 te voldoen aan de passagier.

Vaak doet een luchtvaartmaatschappij bij een mankement dat vertraging veroorzaakt, een beroep op onvoorziene omstandigheden; in veel gevallen gaat dat echter niet op.

Rechtbank Noord Holland 3 september 2013

Rechtbank Noord Holland heeft dit op 3 september 2013 nog eens verduidelijkt. Het zogenaamde ‘Voorstel en de NEB-lijst’ waarin bepaalde gebreken zijn opgenomen die niet als overmacht zouden gelden, wil de rechter ‘niet bij de beoordeling betrekken, omdat het nog slechts een voorstel is en het geenszins zeker is dat de voorgestelde tekst ook de definitieve tekst zal zijn’ en ‘De NEB-lijst is een beleidsregel van een bestuursrechtelijke instantie, die de civiele rechter niet bindt’.

‘Naar het oordeel van de kantonrechter kan niet (a contrario) uit r.o. 25 worden afgeleid dat problemen die niet tijdens het onderhoud worden vastgesteld of die niet het gevolg zijn van onvolkomenheden bij een dergelijk onderhoud wel buitengewone omstandigheden vormen. Het Hof heeft in r.o. 26 slechts aangegeven dat ‘evenwel niet kan worden uitgesloten dat technische problemen uitzonderlijke omstandigheden vormen’ en het Hof heeft voorbeelden gegeven van wanneer dit het geval zou kunnen zijn, namelijk wanneer sprake is van verborgen fabricagefouten of luchtvaartuigen die werden beschadigd door sabotage of terrorisme’.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam