Schadevergoeding na alcoholslot

Alcoholslot

Mr. Changoer heeft in een zaak die leidde tot een uitspraak van de Raad van State van 5 maart 2015, aangevoerd dat een bepaalde hoeveelheid alcohol in de adem (een promillage van 1,3 of meer) niet automatisch mag leiden tot het opleggen van een alcoholslot.

Belangenafweging

Voordat zo’n ingrijpende – en kostbare- maatregel wordt opgelegd, moet er eerst worden nagegaan of deze maatregel in alle gevallen redelijk is, vond mr. Changoer. Het zonder meer opleggen van het alcoholslot is in strijd met de Algemene wet Bestuursrecht, die een belangenafweging voorschrijft, en omdat de regeling daar niet aan voldoet is deze onverbindend.

Persoonlijke omstandigheden

De Raad van State was het met mr. Changoer eens: de regeling die het automatisch opleggen van een ademslot mogelijk maakt, is onverbindend verklaard omdat de persoonlijke omstandigheden van de automobilist niet worden meegewogen.

Nieuw besluit

Het CBR moet nu een nieuw besluit nemen met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State. De vraag is echter of het opleggen van het alcoholslot gezien deze uitspraak nog mogelijk is.

Schadevergoeding

De kosten van alleen al het inbouwen van het alcoholslot, lease (Dräger) of koop, kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Het gevolg van deze uitspraak is dat degenen aan wie een alcoholslot is opgelegd, hun schade op de overheid kunnen verhalen. De minister heeft immers het alcoholslot opgelegd in strijd met de wet. Dat levert een onrechtmatige daad op.

Schade die is geleden als gevolg van het verplichte alcoholslot, zoals het inbouwen en het betalen voor de onderzoeken van de blaasresultaten, kan nu in een civiele procedure worden gevorderd.

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam