Schadevergoeding bij val door stoeptegel?

avatar

Ontbrekende stoeptegel

Betrokkene was in een winkelcentrum in Amersfoort op het plein gevallen. Daarbij had zij verwondingen opgelopen aan haar rechterschouder, linkerpols en hand. Daarop heeft zij de gemeente aansprakelijk gesteld.

Betrokkene verzocht aan de rechtbank om te bepalen dat de Gemeente aansprakelijk is voor de schade. Als reden voerde zij aan dat zij ten val gekomen omdat zij met haar voet in het gat van een ontbrekende stoeptegel is blijven haken. Door het ontbreken van de stoeptegel voldeed het plein niet aan de eisen die men daaraan mag stellen. Zij hoefde daar als voetganger geen rekening mee te houden.

Hoogteverschil

De Gemeente voerde aan dat er geen sprake was van een ontbrekende tegel, maar van een hoogteverschil tussen de tegels van minder dan 2 cm.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 22 oktober 2014 dat niet was gebleken dat de tegel ontbrak, maar dat blijkens de foto’s er een ‘relatief klein verschil in hoogte’ oftewel een ‘kleine oneffenheid’ van het wegdek was. Dat er meteen de volgende dag drie nieuwe tegels waren gelegd op de plek, maakt dit volgens de rechtbank niet anders, omdat het beleid is van de gemeente om wanneer er een melding plaatsvindt, de zaak aan te passen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat sprake was van een gevaarlijke situatie.

Het verzoek om te bepalen dat de Gemeente aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de val werd afgewezen.

Drie centimeter

In 2009 oordeelde rechtbank Amsterdam dat de gemeente aansprakelijk was voor schade als gevolg van een val over een putdeksel die drie centimeter boven het trottoir uitstak. Het trottoir voldeed daardoor niet aan de eisen die daaraan mochten worden gesteld. Bovendien was er in dit geval niet alleen slechts sprake van een niveauverschil tussen het putdeksel en het trottoir, maar ook van het ontbreken van bestrating vlak voor het putdeksel.

Call Now Button
advocaat amsterdam