Opzegging abonnement sportschool mag per e-mail

avatar

Beding onredelijk bezwarend

De rechtbank overwoog deze bepaling van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is omdat het voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm voorschrijft dan het vereiste van een onderhandse akte. Op grond van artikel 6:237 sub m BW wordt het beding dan vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De sportclub had geen omstandigheden aangevoerd die maken dat het vereiste van een schriftelijk opzegging aan de balie niet onredelijk bezwarend is.

Daardoor kon de club zich er niet op beroepen dat de opzegging niet op de voorgeschreven wijze was gedaan. De opzegging had haar bereikt en het was haar duidelijk dat men het abonnement wilde opzeggen. Deze opzegging had moeten worden opgevat als een opzegging tegen de eerstmogelijke datum, 1 november 2012.

Dit alles leidt tot de conclusie dat ten onrechte abonnementsgelden voor november en december 2012 zijn geïncasseerd. Deze dient de sportschool terug te betalen.

Uit deze uitspraak blijkt dat bedingen in algemene voorwaarden niet altijd bindend zijn. Over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Call Now Button
advocaat amsterdam