Opheffing beslag bij onvolledige voorlichting aan rechter

avatar

Eerder beslag en gevoerde procedures

Voorafgaand of tijdens een procedure kan een crediteur beslag leggen om te voorkomen dat er uiteindelijk geen verhaal meer is. Op de grondslag dat de oud-werknemer het relatiebeding zou hebben overtreden, had de werkgever echter al eerder een verzoek tot beslaglegging ingediend en na verkregen verlof in 2011 beslag gelegd. In het laatste beslagrekest werd dat eerdere beslagrekest niet genoemd. Ook had de beslaglegger verzuimd te vermelden dat tussen partijen procedures waren gevoerd. Op grond van de uitspraken in die procedures stond volgens de rechter vast dat de werknemer het relatiebeding niet had overtreden en dat het eerder gelegde beslag (dus) onrechtmatig is geweest. Door dit alles te verzwijgen meende de voorzieningenrechter dat de beslagrechter onjuist althans onvolledig was geïnformeerd.

Proportionaliteit

Ook had het gelet op de door de beslagrechter te beoordelen proportionaliteit (de vraag of het nieuwe beslag in verhouding tot de vordering staat), op de weg van de beslaglegger gelegen om de beslagrechter deugdelijk en volledig te informeren omtrent de eerdere beslagrekesten. Om die reden heeft de voorzieningenrechter de op 14 juni 2013 gelegde beslagen opgeheven.

Voorwaarden voor beslag

Sinds juli 2011 gelden er strikte voorwaarden voor een verzoek tot beslag. Zo moet er worden vermeld of de vordering waarvoor men beslag wil leggen, wordt erkend of betwist door de wederpartij en welk verweer er dan wordt gevoerd. Ook moet worden gemotiveerd waarom beslag nodig is, waarom is gekozen voor beslag op bepaalde zaken en of er niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam