Koffie in gezicht gooien: geen ontslag

avatar

De werknemer, een felle tegenstander van roken, had zijn collega, die buiten stond te roken, gevraagd om zijn been voor de sensor weg te halen zodat de schuifdeur dicht kon en hij geen last meer van de rook in de hal zou hebben. Toen dat niet gebeurde gooide hij de collega een kop koffie in het gezicht.

Waarschuwing

Een schriftelijke waarschuwing uit 2010 die de werknemer eerder voor zijn gedrag had ontvangen, was naar het oordeel van de kantorenechter te lang geleden om nog gewicht in de schaal te leggen bij het ontslag op staande voet. Ook van waarschuwingen na die datum in het personeelsdossier was onvoldoende gebleken.

Begeleiding

Ook vond de kantonrechter dat het op de weg van BCC had gelegen om de werknemer te begeleiden ‘indien zij van oordeel is dat diens gedrag te wensen overlaat’. Dit geldt temeer nu hij al 22 jaar in dienst is en kennelijk tot de waarschuwing in 2010 altijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Het geven van begeleiding was temeer geïndiceerd omdat uit de stukken ook blijkt dat de werknemer  binnen het bedrijf van BCC bekend staat als iemand die geen blad voor zijn mond neemt en zegt waar het op staat. Het ligt op de weg van BCC als werkgever er mede in het belang van haar andere werknemers voor te zorgen dat hij zijn gedrag aanpast. ‘Het geven van waarschuwingen zonder het geven van begeleiding en/of andere aanwijzigen is niet voldoende’.

Rookbeleid

‘Bij dit alles heeft te gelden dat het ook op de weg van BCC ligt om een strikt rookbeleid te volgen en te handhaven. In dat licht beschouwd valt niet in te zien waarom een aantal van haar medewerkers voor de ingang van haar pand roken met de buitendeur open, terwijl voor dat doel een aparte voorziening aanwezig is. Mede gelet op het feit dat het bekend is dat [eiser] om gezondheidsredenen een felle tegenstander is van roken in het pand, dient BCC ervoor te zorgen dat rokers van die voorziening gebruik maken’.

Gevolgen ontslag

‘Ten slotte zijn de gevolgen van het ontslag op staande voet voor [eiser], gelet op het lange dienstverband en zijn eenzijdige werkervaring, in verhouding tot het belang van BCC bij voorkoming van de onderhavige gedraging van [eiser], te ernstig om het ontslag te rechtvaardigen. BCC had er onder de gegeven omstandigheden voor moeten kiezen een minder zwaarwegende maatregel tegen [eiser] te treffen’.

Alle omstandigheden van het geval

Volgens vaste rechtspraak moet de kantonrechter bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van een ontslag op staande voet alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang beschouwd, in aanmerking nemen. Daarbij moet de kantonrechter de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de wijze waarop de werkgever reageerde op eerdere soortgelijke gedragingen en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. In dit geval heeft de rechter de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld en de gevolgen van het ontslag zwaar laten meewegen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam