5 km te hard geen reden voor omkering bewijslast

avatar

Als iemand als gevolg van een verkeersongeval (letsel)schade heeft opgelopen zal hij of zij moeten bewijzen dat de andere partij een verkeersovertreding/fout heeft gemaakt als gevolg waarvan het ongeval heeft kunnen ontstaan.

In deze zaak is de kantonrechter van oordeel dat op basis van de verklaringen van partijen de toedracht van het ongeval niet kan worden vastgesteld. Beiden verklaren namelijk dat juist de andere partij op de verkeerde weghelft reed waardoor het ongeval heeft kunnen ontstaan. De persoon die schadevergoeding eist, zal in beginsel moeten bewijzen dat de andere persoon op de verkeerde helft reed en dat daardoor het ongeval is ontstaan.

De omstandigheid dat bijvoorbeeld een bromfiets/scooter zou zijn opgevoerd, brengt niet mee dat aan de verklaring van deze bromfietser minder bewijswaarde moet worden toegekend. In een dergelijk geval zal de bewijslast ook niet worden omgekeerd. De bromfietser krijgt als aangeklaagde persoon dus niet de (onmogelijke) opdracht van de rechter om te bewijzen dat het ongeval niet had plaatsgevonden als de scooter niet was opgevoerd.

Dit zou anders kunnen zijn bij een flinke snelheidsovertreding door de bromfietser  los van de vraag of het voertuig is opgevoerd.

De Hoge Raad heeft in de uitspraak van 16 november 1990, LJN ZC0045 de bewijslast voor de toedracht van het ongeval omgekeerd, omdat de toegestane maximumsnelheid met 20% was overschreden. In het arrest van de Hoge Raad was echter sprake van een absolute snelheid van 85 km/u waar 70 km/u was toegestaan. Een overschrijding derhalve met 15 km/u.

Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de bromfietser met een snelheid van 30 km/u heeft gereden bedraagt de absolute overschrijding slechts 5 km/u.

Ondanks dat er dan ook sprake is van een overschrijding van 20% is een dergelijke overschrijding van de wettelijk toegestane maximumsnelheid met 5 km/u echter te gering om de toepassing van de omkeringsregel te rechtvaardigen.

Kortom, als de toedracht van een verkeersongeval onduidelijk is kan voor de vraag of een vordering tot schadevergoeding toch haalbaar is, de hoogte van een absolute snelheidsoverschrijding relevant zijn.

http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn&ljn=BY7119

Call Now Button
advocaat amsterdam