mr. Krystle Aaron-de Bies

advocaat militair debies
Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocate ben ik tien jaar als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heb ik diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heb ik als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In mijn laatste functie adviseerde ik de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. In die hoedanigheid hield ik mij bezig met complexe ontslagzaken.

Als advocate bereid ik mijn zaken tot in de puntjes voor. Ik ben pas tevreden met de afdoening van de zaak als u dat ook bent.

Ik werk graag intensief met u samen en ga samen met u op zoek naar de beste oplossing in uw zaak.

Gezien mijn achtergrond heb ik een specifieke deskundigheid in het militair recht (militaire ambtenarenrecht).

Ook ben ik deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Zo heb ik de hoog aangeschreven postacademische specialisatieopleiding Algemene wet bestuursrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Vanwege mijn bijzondere belangstelling voor het arbeidsrecht ben ik in de praktijk ook in dit rechtsgebied werkzaam.

Specialisatieverenigingen

Om mijn (militaire) expertise op peil te houden ben ik lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo ben ik lid van de Militaire Balie en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Nevenactiviteiten

Buiten de advocatuur ben ik als vrijwilliger verbonden aan een maatschappelijke instelling die professionele zorg en begeleiding biedt aan onder meer daklozen.

advocaat-amsterdam-tel  020 5221999     advocaat-amsterdam-mail

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam