mr. Krystle Aaron-de Bies

avatar

advocaat arbeidsrecht ambtenarenrecht Krystle Aaron-de Bies Amsterdam

Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocate ben ik tien jaar als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heb ik diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heb ik als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In mijn laatste functie adviseerde ik de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. In die hoedanigheid hield ik mij bezig met complexe ontslagzaken.

Als advocate bereid ik mijn zaken tot in de puntjes voor. Ik ben pas tevreden met de afdoening van de zaak als u dat ook bent.

Ik werk graag intensief met u samen en ga samen met u op zoek naar de beste oplossing in uw zaak.

Gezien mijn achtergrond heb ik een specifieke deskundigheid in het militair recht (militaire ambtenarenrecht).

Ook ben ik deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Zo heb ik de hoog aangeschreven postacademische specialisatieopleiding Algemene wet bestuursrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Vanwege mijn bijzondere belangstelling voor het arbeidsrecht ben ik in de praktijk ook in dit rechtsgebied werkzaam.

Specialisatieverenigingen

Om mijn (militaire) expertise op peil te houden ben ik lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo ben ik lid van de Militaire Balie, Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten in Amsterdam.

Nevenactiviteiten

Buiten de advocatuur ben ik lid van de Geschillencommissie van de Gemeente Soest. Sinds 1 januari 2020 is het voor de meeste ambtenaren namelijk niet meer mogelijk in bezwaar te gaan tegen besluiten van hun werkgever. Niet meer dan logisch: het bestuursrecht waarin de bezwaarmogelijkheid is geregeld, is niet meer van toepassing op de rechtspositie van die ambtenaren. Dat betekent natuurlijk niet dat er na 1 januari 2020 geen geschillen meer ontstaan tussen de ambtenaar en zijn werkgever. Door het wegvallen van de bezwarencommissie is in verschillende cao’s voor overheidswerkgevers voorzien in een alternatieve, laagdrempelige manier om (sommige) arbeidsgeschillen intern te kunnen voorleggen: de geschillencommissie. De geschillencommissie voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is op basis van de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao SGO in ieder geval bevoegd als het gaat om geschillen over de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem, de afspraken in het kader van een van-werk-naar-werk-traject en de individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben op lokaal niveau de mogelijkheid deze onderwerpen uit te breiden.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht, ambtenarenrecht en bestuursrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

advocaat-amsterdam-tel  020 5221999     advocaat-amsterdam-mail

 

 

Call Now Button
advocaat amsterdam