Moet sportschool letselschade van stagiaire vergoeden?

avatar

letselschade advocaat AmsterdamGerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 8 juli 2014 gebogen over de vraag of een stagiaire op een sportschool zijn letselschade als gevolg van een val op de sportschool, waarbij hij zijn knie brak, kan verhalen op de sportschool, bij het uitvoeren van werkzaamheden die hem niet waren opgedragen. De op de sportschool werkzame stagiaire volgde de MBO opleiding tot sport- en bewegingsbegeleider. Hij mocht kosteloos privé sporten bij de sportschool. Op 30 oktober 2009 was de stagiaire gevallen, toen hij een cliënt van de sportschool begeleidde van de sauna naar de doucheruimte. Deze cliënt had een hersenaandoening en een afwijkende motoriek, waardoor hij slecht ter been is. Als gevolg van de val had de stagiaire zijn rechterknie gebroken.

Verplichtingen en veiligheidseisen

Artikel 7:658 lid 2 BW bepaalt dat een werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij de in lid 1 van dat artikel genoemde verplichtingen is nagekomen. Er wordt niet snel aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan, omdat de wet hoge veiligheidseisen stelt aan de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen. Ook vereist de organisatie van de werkzaamheden dat de werkgever goed toezicht houdt op behoorlijke naleving van de gegeven instructies.

Letselschade bij uitvoeren van werkzaamheden

De stagiaire stelde de sportschool aansprakelijk voor letselschade. De kantonrechter overwoog dat de stagaire ten tijde van het ongeval bezig was met het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van zijn praktijkovereenkomst met de sportschool. Daarop is de vordering van de stagaire toegewezen.

De sportschool kwam tegen het vonnis in beroep.

Het hof volgde de kantonrechter in zijn oordeel dat de stagiaire ten tijde van het ongeval bezig was met het uitvoeren van werkzaamheden. Uit de medische verslaglegging bleek dat de stagaire aansluitend aan het ongeval naar het ziekenhuis is gebracht. “De stagiaire” was die ochtend ingeroosterd. Omdat de stagiaire een cliënt van de sportschool begeleidde naar de douche, was er sprake van een werkgerelateerde bezigheid. De conclusie van het Hof was dat de stagiaire in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, óók als de stelling van de sportschool juist zou zijn, dat er geen opdracht was gegeven om de cliënt naar de sauna en de doucheruimte te begeleiden.

Voldoende was dat het ongeval aan de stagiaire is overkomen terwijl hij als stagiair aan het werk was, óók als hij deze begeleiding eigener beweging zou hebben aangeboden.

Maatregelen om de letselschade te voorkomen: veiligheidsverplichtingen nagekomen

Verder stelde de sportschool dat zij al die maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. Ook volgens de sportschool behoefde de cliënt gespecialiseerde begeleiding. De sportschool kon niet hard maken dat zij aan de stagiaire de instructie heeft verstrekt om de begeleiding aan anderen over te laten en dat zij op de naleving van een dergelijke instructie heeft toegezien.

Feitelijke gegevens

De werkgever moet ter onderbouwing van zijn verweer voldoende concrete feitelijke gegevens aanvoeren. In dit geval was het bewijs van de werkgever, dat hij de veiligheidsverplichtingen was nagekomen, onvoldoende.

Contact met advocaat Amsterdam over letselschade 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren letsel advocaat in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor vragen en juridisch advies over letselschade. 

 

mr. Bobbi-Joe du Bois.

Call Now Button