Misbruik van omstandigheden

avatar

Nietig

Gevolg is dat deze handeling of overeenkomst  juridisch gezien nooit heeft bestaan. Alle geleverde prestaties moeten dan ongedaan worden gemaakt. Wat er betaald is, kan dan worden teruggevorderd.

Een typisch geval van misbruik van omstandigheden is een uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 4 maart 2015.

Bijzondere omstandigheden

In mei 2013 heeft eiser, een mede-bestuurslid, in Marokko aangifte gedaan tegen betrokkene wegens het uitschrijven van ongedekte checques. Daarop werd betrokkene in Marokko gearresteerd en in voorarrest geplaatst in de gevangenis. De zoon van betrokkene had namens zijn vader een overeenkomst ondertekend. In de overeenkomst stond vermeld dat het juridische en zakelijke geschil tussen de bestuursleden wordt beëindigd, evenals de hechtenis van betrokkene. In ruil daarvoor moest betrokkene € 50.000 betalen. Kort daarop is de aanklacht ingetrokken en betrokkene vrijgelaten.

Omdat er niet werd betaald vorderde het bestuurslid € 50.000 aan hoofdsom en € 1.275 aan buitengerechtelijke incassokosten. Betrokkene voerde verweer, en gaf aan dat de overeenkomst tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden. De detentie in Marokko was voor hem een zeer onaangename en bedreigende ervaring (waar betrokkene als 69-jarige en kankerpatiënt ernstig onder leed en waardoor zijn familie onder enorme druk stond). Omdat het bestuurslid dat wist, had hij de overeenkomst met betrokkene niet mogen sluiten.

Weet of moet begrijpen

De rechtbank overwoog dat het bestuurslid had moeten begrijpen dat betrokkene snel vrij wilde komen zonder dat hij wilde dat de overeenkomst tot stand kwam. Het gevolg is dat de overeenkomst geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen. De vordering tot betaling werd wegens misbruik van omstandigheden afgewezen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam