Loon doorbetalen (looonvordering) na afloop arbeidscontract

avatar

Advocaat Loon doorbetalen arbeidscontract AmsterdamDoorbetalen salaris na einde arbeidscontract

Moet een werkgever salaris doorbetalen als een werknemer doorwerkt na afloop van zijn arbeidscontract? Werkgever en werknemer hadden wel gesproken over verlenging van het arbeidscontract, maar waren het daar niet over eens geworden. Toen de werknemer na einde van het contract 6 weken door bleef werken en zich vervolgens ziek meldde, maar geen loon meer kreeg, stapte hij naar de rechter. Soms komt het voordat werkgever in werknemer geen duidelijke afspraken maken over wat er gebeurt na afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Juist om dit soort onduidelijkheden te voorkomen, is in de wet opgenomen dat de werkgever tijdig aan de werknemer moet laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Als de werkgever hier niet aan voldoet, moet hij een schadevergoeding betalen van meestal een maandsalaris. Maar wat gebeurt er als hier geen duidelijkheid over is en de werknemer na afloop van de tijdelijke overeenkomst gewoon door blijft werken? Moet een werkgever dan salaris (loon) doorbetalen? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht een uitspraak toe van de kantonrechter van Rechtbank Midden-Nederland op 11 maart 2016.

Verlenging van het arbeidscontract

In dat geval hadden de werkgever en werknemer hadden wel gesproken over verlenging van het arbeidscontract, maar waren het daar niet over eens geworden. Toen de werknemer na einde van het contract 6 weken door bleef werken en zich vervolgens ziek meldde, maar geen loon meer kreeg, stapte hij met zijn advocaat arbeidsrecht naar de rechter voor een Lon vordering. Deze oordeelde dat de werkgever duidelijkheid had moeten verschaffen over de basis waarop hij de werknemer liet doorwerken. Deze onduidelijkheid over de arbeidsrelatie kwam voor rekening van de werkgever. De werknemer mocht er van uitgaan dat zijn oude jaarcontract alsnog met een jaar werd verlengd. De werkgever moest tot het einde daarvan het loon doorbetalen.

Zieke werknemer en loon

De werknemer had zich op de zaak gemeld om te werken, maar dat hij was daar na enige tijd weggestuurd. Hij had zich na ziekte weer beter gemeld, maar de werkgever stelde zich via zijn advocaat op het standpunt dat de werknemer niet meer in dienst was. Daarna kwam er een kort geding, aangespannen door de advocaat van de werknemer, waarin de werknemer bij de kantonrechter behalve betaling van salaris, wedertewerkstelling heeft gevorderd. Hij had zich volgens de rechter voldoende beschikbaar gehouden voor het verrichten van zijn werkzaamheden.

Salaris doorbetalen na loonvordering

Omdat er vanaf 1 november 2015 geen salaris meer was betaald moet de werkgever een jaar lang loon doorbetalen totdat het dienstverband rechtsgeldig zal zijn geëindigd. Ook werd de werkgever verplicht om de werknemer tot het werk toe te laten. Hier blijkt uit dat het laten

  • doorwerken van een werknemer,
  • als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd,
  • en de werkgever hier geen duidelijke afspraken over maakt,

het oorspronkelijke arbeidscontract toch verlengd kan worden, met alle financiële gevolgen van dien, waaronder een lange periode van doorbetaling van het salaris door de werkgever.

Advocaat Loon salaris doorbetalen Amsterdam loonvorderingJuridisch advies over doorbetaling salaris door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over betaling van salaris na een arbeidscontract (loon) kunt u voor het instellen van een loonvordering contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam centrum.

Call Now Button