Advocaat Kinderrechter en Jeugdstrafrecht

Advocaat Kinderrechter Jeugdstrafrecht Amsterdam Kinderrechter advocaat Amsterdam Jeugdstrafrecht

Onze gespecialiseerde strafrecht advocaat in Amsterdam verdedigt als advocaat kinderrechter de minderjarige in het kader van het jeugdstrafrecht als uw kind door de politie is aangehouden en wordt verhoord of moet voorkomen bij de kinderrechter. De kinderrechter berecht strafbare feiten gepleegd door personen tussen 12 en 18 jaar. Daarbij geldt de leeftijd ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Onze strafrecht advocaat in Amsterdam staat minderjarigen bij in het gehele strafproces bij de kinderrechter.

Minderjarig strafrecht

Er is een verschil verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht. Een belangrijk doel van het jeugdstrafrecht is opvoeding van de minderjarige. Daardoor gelden er voor jeugdigen lagere strafmaxima.

Een minderjarigen die ten tijde van het plegen van het strafbare feit de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft, kan niet strafrechtelijk worden vervolgd in het jeugdstrafrecht. De gedachte hierachter is dat jonge kinderen de verantwoordelijkheid van hun daden niet kunnen overzien.
Wel mogen jeugdigen door de politie aangehouden en verhoord worden.

Onder toezicht minderjarige

Ook kunnen er civielrechtelijke maatregelen worden genomen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld

Jeugd detentie

Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in het jeugdstrafrecht zijn lager dan in het volwassenenstrafrecht. Levenslange gevangenisstraf is niet mogelijk. De jeugddetentie is bovendien leeftijdsgebonden. De maximale duur van de jeugddetentie is:

  • voor minderjarigen onder de 16 jaar: 12 maanden
  • voor minderjarigen van 16 of 17 jaar: 24 maanden

Rechtbank jeugdigen

De kinderrechter als alleensprekende rechter kan maximaal een jeugddetentie aan de minderjarige opleggen van 6 maanden. Eist het O.M. een hogere straf of de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, dan moet de strafzaak worden behandeld door de meervoudige kamer. Dan zullen drie rechters de zaak behandelen, waarvan er één kinderrechter is.

Zitting kinderrechter

De kinderrechter behandelt zaken achter gesloten deuren. De zitting is dus niet openbaar. Uiteraard mag de minderjarige door een strafrechtadvocaat worden bijgestaan. De advocaten strafrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige verdachten in strafzaken.

Een minderjarige verdachte moet op de zitting verschijnen, tenzij de verdachte ten tijde van de zitting inmiddels meerderjarig is (18 jaar).

Toepassing volwassenen-strafrecht

Onder bepaalde omstandigheden kan een minderjarige verdachte toch als een volwassene berecht worden, als hij of zij ten tijde van het plegen van het strafbare feit 16 of 17 jaar oud was.

Bij deze beslissing wordt gekeken naar

  • de persoonlijkheid van de dader
  • en naar de omstandigheden waaronder het strafbare feit is begaan.

Andersom is het mogelijk dat een jong volwassene via het jeugdstrafrecht berecht wordt als hij 18, 19 of 20 jaar is. Hiervoor gelden dezelfde criteria.

advocaat-kinderrechter-amsterdamVoor meer informatie over strafzaken voor een minderjarige bij de kinderrechter kunt u contact opnemen met een van onze in jeugdrecht gespecialiseerde advocaten strafrecht in Amsterdam.

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam