Incassokosten wettelijk verschuldigd na één aanmaning

avatar

Aanmaning

Betrokkene had op 4 september 2012 een aanmaning ontvangen voor een niet op tijd betaalde factuur. Toen deze na 14 dagen onbetaald bleef, vorderde het incassobureau de in de brief aangezegde buitengerechtelijke incassokosten.

Verzuim

De Hoge Raad oordeelde dat zowel het maken van de kosten als de hoogte van de kosten redelijk moet zijn. De kosten zijn pas verschuldigd als de debiteur niet op tijd betaalt en de gevolgen van het uitblijven van betaling kenbaar zijn gemaakt in een aanmaningsbrief en de betrokkene veertien dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen:

‘Hieruit blijkt dat ook in de nieuwe wettelijke regeling pas recht bestaat op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht (zodat vermogensschade bestaat in de zin van art. 6:96 lid 1 BW). Niet beoogd is recht te geven op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, wanneer in redelijkheid onvoldoende aanleiding bestond incassohandelingen te verrichten. Voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is niet relevant welke incassohandelingen de schuldeiser heeft verricht’.

Incassohandeling

Als er (a) niet op tijd is betaald, (b) de ‘veertiendagenbrief’ is ontvangen, en (c) daar ook geen betaling op volgt binnen 14 dagen, moeten incassokosten worden betaald.

De ‘veertiendagenbrief’ is volgens de Hoge Raad namelijk ook een incassohandeling. ‘Daartoe zijn geen nadere incassohandelingen van de zijde van de schuldeiser vereist’, aldus de Hoge Raad.

Conclusie

Door deze uitspraak staat nu vast dat incassokosten door consumenten altijd moeten worden betaald als er niet binnen 14 dagen na de eerste aanmaning is voldaan. De hoogte van de incassokosten heeft een minimum van € 40,– en een maximum van € 6.775,–. De rechter kan dit bedrag niet matigen, dus de crediteur kan onbetaalde incassokosten in een rechtszaak vorderen.

Call Now Button
advocaat amsterdam