Incassokosten

Per 1 juli 2012 zijn regels voor buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten die voortvloeien uit een overeenkomst, zijn nu gekoppeld aan de hoogte van de factuur exclusief rente.

Ook zijn aan het in rekening brengen van incassokosten aan consumenten bepaalde voorwaarden verbonden. De hoogte van de te berekenen incassokosten is:

Minder dan € 267: € 40,00
Over de eerste € 2.500,00: maximaal 15%
Over de volgende € 2.500,00: maximaal 10%
Over de volgende € 5.000,00: maximaal 5%
Over de volgende € 190.000,00: maximaal 1%
Meer dan € 190.000,00: maximaal 0,5%.

Het maximumbedrag is € 6.775,00.

Verder mogen incassokosten aan een consument pas worden doorberekend als (a) men te laat is met betalen, (b) voor de openstaande rekening een aanmaning is verzonden, (c) er vervolgens niet binnen 14 dagen na de aanmaning wordt betaald. In de aanmaningsbrief moet vermeld worden: de hoogte van de incassokosten, dat de openstaande rekening binnen 14 dagen moet zijn betaald en dat er incassokosten zullen worden berekend als de rekening dan niet wordt betaald. Zo heeft een consument na een schriftelijke herinnering nog minimaal 14 dagen de tijd om de rekening zonder incassokosten te betalen. Behalve incassokosten mogen geen andere kosten in rekening worden gebracht, zoals aanmaningskosten, leges, administratiekosten, bureaukosten etc.

Deze regels zijn van dwingend recht. Deze regeling geldt dus ook als er iets anders in het contract of algemene voorwaarden staat opgenomen. De wet geldt niet voor boetes en dwangbevelen en verbintenissen tot vergoeding van schade.

De staffel geldt niet als er tussen bedrijven anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Deze kosten kunnen wel door de rechter worden gematigd.

Call Now Button
advocaat amsterdam