Geen WIA, toch arbeidsongeschikt

avatar

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam van WS Advocaten geeft juridisch advies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Vermoeidheidsklachten

Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juli 2013 bepaald dat het enkele feit dat een arbeidsongeschikte werknemer na afloop van zijn ziekteperiode geen WIA-uitkering ontvangt, niet betekent dat er al die tijd sprake was van gefingeerde arbeidsongeschiktheid. De werkgever had na de afwijzing ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht met als reden het verlies van vertrouwen doordat de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid, vermoeidheidsklachten, zou hebben geveinsd.

Verdiencapaciteit

De kantonrechter overwoog dat niet aangetoond was dat er sprake was van veelvuldig ziekteverzuim vanwege gefingeerde arbeidsongeschiktheid:

‘De kantonrechter is daarom van oordeel dat De Tuinen zich ten onrechte op het standpunt stelt dat zij geen vertrouwen meer in [verweerder] kan hebben omdat hij te vaak wegens ziekte afwezig zou zijn. Het feit dat aan [verweerder] een WIA-uitkering is geweigerd, kan niet zonder meer tot het oordeel leiden dat [verweerder] dus niet ziek is/zou zijn geweest. De beoordeling in het kader van de WIA-uitkering betreft immers in hoofdzaak de vraag of sprake is van een verlies aan verdiencapaciteit … De kantonrechter realiseert zich wel dat de arbeidsrelatie tussen partijen door het verschil van inzicht in de arbeids(on)geschiktheid van [verweerder] thans niet optimaal is. Niettemin is dit geen basis voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. [verweerder] is immers nog steeds bereid zijn werkzaamheden te verrichten, zelfs op basis van een gewijzigde arbeidsovereenkomst voor 20 uren per week in plaats van 40 uren per week. Partijen zullen daarom met elkaar in overleg moeten treden om de ontstane impasse te doorbreken’.

Reintegratie

De kantonrechter komt tot de conclusie dat de werkgever

zodat het verzoek wordt afgewezen. Dit brengt ook de verplichting van met zich om de werknemer weer tot uitoefening van zijn werkzaamheden toe te laten.

Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, ziekte en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam