Dagvaarding Advocaat Strafrecht Amsterdam

advocaat dagvaarding amsterdamAdvocaat Dagvaarding Strafrecht Amsterdam

Bent u gedagvaard in een strafzaak voor de rechtbank en moet u voorkomen? Onze strafrecht advocaten Amsterdam zijn gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten in een strafzaak. Een strafzaak begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de officier van justitie (ook wel OM of Parket genoemd). In de dagvaarding staat vermeld van welk strafbaar feit iemand wordt verdacht. De verdachte moet dan voorkomen op de datum die in de dagvaarding wordt genoemd. De advocaat strafrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam verleent bijstand aan de verdachte in alle onderdelen van het strafproces.

Zitting met strafrechtadvocaat Amsterdam

Als het onderzoek van de strafzaak is afgerond zal de zaak inhoudelijk worden behandeld. De dagvaarding staat daarin centraal. Onze advocaat strafrecht zal u verdedigen. De rechtbank zal in een vonnis bepalen of de verdachte die is gedagvaard wordt vrijgesproken of veroordeeld en zo ja, of een straf wordt opgelegd.

Hoger beroep in een strafzaak

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank heeft u tot 14 dagen na de uitspraak de tijd om in hoger beroep te gaan. In hoger beroep zal uw zaak opnieuw door andere rechters (raadsheren) worden bekeken. Zaken in hoger beroep worden behandeld door het Gerechtshof.

Termijn hoger beroep

Het hoger beroep moet binnen 14 dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank worden ingesteld.

  • Wanneer de dagvaarding niet aan u persoonlijk was uitgereikt
  • en u ook geen enkele andere manier van de datum van de zitting afwist,

moet u hoger beroep instellen binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent geraakt van de uitspraak (het vonnis). Als de termijn van 14 dagen is verstreken, is de uitspraak van de rechtbank definitief.

Onze advocaat strafrecht te Amsterdam kan ook hoger beroep voor u instellen. U moet er echter rekening mee houden dat de Officier van Justitie ook in hoger beroep kan gaan. Dat zal hij of zij doen wanneer hij het niet eens is met het vonnis. U ontvangt daarvan bericht.

Zitting hoger beroep

Uw zaak zal in hoger beroep zal in de meeste gevallen worden behandeld door drie rechters (raadsheren). In hoger beroep worden de feiten waarvoor u eerder door de rechtbank bent veroordeeld helemaal opnieuw behandeld. Ook in hoger beroep kunt u nog vragen om nader onderzoek in uw zaak. Onze advocaat strafrecht te Amsterdam kan hier om verzoeken en dit met u bespreken.

advocaat-strafzaak-amsterdamBijstand strafadvocaat Amsterdam

Voor meer informatie over een dagvaarding en strafzaken in het algemeen kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten strafrecht in Amsterdam.

Call Now Button
advocaat amsterdam