Onvoldoende coaching: geen ontbinding

avatar

Coachingstraject

De kantonrechter achtte voldoende aannemelijk gemaakt dat het functioneren van de werknemer dient te verbeteren. De werkgever had echter niet duidelijk gemaakt op welke wijze het coachingstraject vorm had gekregen. Er was slechts één vervolggesprek geweest, en vervolgens een heel kort gesprek. Het coachingstraject was van zeer korte duur geweest, nog geen 2 maanden.

Coach

De kantonrechter vond het ‘bepaald ongelukkig’  dat coaching door de interim-leidinggevende zelf was aangeboden, die als lid van de sollicitatiecommissie zijn voorkeur al voor een andere kandidaat had uitgesproken. Verder acht de kantonrechter het niet erg voor de hand liggen dat in het eerste functioneringsgesprek met de nieuwe leidinggevende fundamentele kritiek op het functioneren wordt geleverd en dat vervolgens coaching door diezelfde leidinggevende wordt aangeboden.

Veilige omgeving

Voor een succesvolle coaching is volgens de kantonrechter ‘essentieel dat sprake is van een veilige omgeving waarin de gecoachte zich zonodig kwetsbaar kan opstellen’. daarom  had het meer voor de hand gelegen de coaching te laten plaatsvinden door iemand die meer op afstand van stond, eventueel een externe coach.

De slotsom is dat weliswaar aannemelijk is dat het functioneren voor verbetering vatbaar is, maar dat hij hiervoor te weinig kans heeft gekregen. De kantonrechter neemt hierbij in aanmerking dat de kritiek meer ziet op het communiceren met zijn collega’s dan op het vakinhoudelijk vlak. Eveneens weegt hij mee dat men ruim 2 maanden heeft gewacht met het indienen van ontbindingsverzoek, waarbij de werknemer zijn functie bleef vervullen. Volstrekt onwerkbaar is de situatie dus niet geweest.

Deze uitsprak is in lijn met eerdere uitspraken die er op neer komen dat bij een slecht functionerende werknemer mag worden verwacht dat deze eerst serieus wordt gecoacht  alvorens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam