Jurist of advocaat

Jurist Amsterdam centrum Advocaat juridisch adviesAdvocaat of jurist?

Tussen een jurist en een advocaat bestaat een groot verschil. Een jurist heeft de universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afgerond en is daardoor meester in de rechten (mr.). Een jurist geeft rechtshulp en is bijvoorbeeld werkzaam bij het Juridisch Loket of een rechtswinkel. Een jurist mag zich pas advocaat noemen als de jurist aan alle voorwaarden voldoet, o.a. het overleggen van de studiebewijzen en een Verklaring omtrent Gedrag om te worden beëdigd door de rechtbank. Daarna wordt de jurist ingeschreven op het tableau van de rechtbank.

Opleidingseisen advocatuur

Voordat hij of zij volledig zelfstandig in de advocatuur mag handelen moet deze onder leiding van een ervaren collega 3 jaar lang op een advocatenkantoor stage lopen.

Tijdens die periode wordt hij of zij advocaat-stagiaire genoemd.

De stagiair(e) moet binnen 3 jaar de Beroepsopleiding Advocatuur met succes hebben afgerond, voordat hij of zij zich zelfstandig mag vestigen.

Daarna moet de stagiair nog verplicht cursussen volgen in het kader van de Voortgezette Stagiaire Opleiding.

Elke advocaat moet zich ieder jaar laten bijscholen (permanente opleiding). Dit alles wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten gecontroleerd.

Tuchtrecht en de Nederlandse Orde van Advocaten

Advocaten zijn onderworpen aan het tuchtrecht, neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten, die regels geven over o.a.

 • opleiding,
 • kwaliteit,
 • belangenverstrengeling en
 • de manier waarop een advocaat optreedt.

De Nederlandse Orde van Advocaten zorgt ervoor dat de leden zich aan de beroepsregels houden. De beroepsgroep is verplicht tot geheimhouding en heeft verschoningsrecht.

Ook moet er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn en moet de administratie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor een jurist geldt dat alles niet.

Raad voor de Rechtsbijstand (pro deo) en gefinancierde rechtshulp

Als een advocaat is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en om die reden voor particuliere cliënten kan optreden op basis van gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de overheid het grootste deel van de advocatenkosten betaalt, wordt hij of zij door de Raad voor de Rechtsbijstand gecontroleerd. Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand geldt niet voor juristen.

Specialisten advocatuur

Voor bepaalde rechtsgebieden is een advocaat die voor particuliere clienten optreedt op basis van gefinancierde rechtsbijstand, verplicht om zich te specialiseren, door het volgen van opleidingen en het behandelen van een minimum aantal zaken op zijn of haar gebied. Dat geldt bijvoorbeeld voor

Advocatenverenigingen

Ook zijn advocaten veelal lid van een advocatenvereniging die op een bepaald gebied is gespecialiseerd en voor advocaten cursussen verzorgt. Deze kunnen ook regionaal georganiseerd zijn, zoals de vereniging voor arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam.

Verplichte rechtsbijstand bij gerechtelijke procedures

Bij sommige gerechtelijke procedures mogen alleen advocaten verschijnen. Juristen mogen niet optreden bij:

 • civiele procedures met een financieel belang boven de 25.000 euro
 • rechtbankzaken
 • het gerechtshof
 • Hoge Raad
 • als eiser in kort geding
 • een aanvraag faillissement
 • conservatoir beslag
 • echtscheidingsprocedure.

Veel (jonge) juristen werken bij rechtsbijstandverzekeraars of het Juridisch Loket en geven daar juridisch advies.

jurist Amsterdam centrum advocaat juridisch adviesJuridisch advies door uw advocaat in Amsterdam centrum

Een jurist hoeft aan alle voorschriften die voor advocaten gelden, niet te voldoen. Van een advocaat verbonden aan ons kantoor in Amsterdam weet u zeker dat hij of zij zich aan strikte beroepsregels moet houden en (jaarlijks) aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen die door de Orde van Advocaten en Raad voor de Rechtsbijstand worden bewaakt. Neem contact op met onze juristen en advocaten in Amsterdam voor een gedegen juridisch advies of betaalbare rechtshulp: 020-5221999.

 
advocaat amsterdam