Advocaat beroepsziekten Amsterdam

Advocaat letselschade Amsterdam

In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u oploopt als gevolg van een onveilige/ niet juiste werkomgeving of te eenzijdige werkzaamheden. Denk aan werken met schadelijke stoffen zoals asbest, chemicaliën of oplosmiddelen. Of het langdurig onder grote stress werken, dan wel klachten als RSI, PTSS of een burn-out. In die gevallen moet een werkgever aantonen dat er aan alle veiligheidsmaatregelen is voldaan. Als de werkgever dat niet heeft gedaan, kan schadevergoeding, zoals smartengeld, worden geclaimd.

Wanneer u vermoedt dat uw klachten verband houden met uw werk, schroom dan niet om hierover advies te vragen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten aansprakelijkheid en letselschade.

Call Now Button