Is € 2.152,45 aan afwikkelingskosten deurwaarder redelijk?

avatar

Algemene voorwaarden

Bij vonnis was een bedrag toegewezen van € 46.000,00. Daarop heeft de advocaat, die de zaak gewonnen had, de deurwaarder gevraagd om het vonnis te executeren.

De deurwaarder schreef de advocaat: “Uw opdracht wordt door ons aanvaard en zal worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden”.

Deze voorwaarden bepalen onder meer dat de deurwaarder ‘voor de afwikkeling van een executoriale titel’ een vergoeding toekomt van 3,75% over de geïncasseerde bedragen, met een minimum van € 35,00.

Toen de wederpartij aangaf in totaal € 46.000,00 te zullen voldoen, heeft de deurwaarder het dossier gesloten en € 2.152,45 aan de advocaat  in rekening gebracht.

Afwikkelingskosten

De advocaat legde de rechtbank vervolgens de vraag voor of het redelijk was dat de deurwaarder 3,75% van afwikkelingskosten over het geïncasseerde bedrag in rekening bracht. De rechtbank vond van wel.

Het Hof overwoog in hoger beroep dat beide partijen hun werkzaamheden uitoefenen in de rechtspraktijk en dus bij uitstek deskundig mogen worden geacht te zijn op dat terrein.

Verder overwoog het Hof dat de deurwaarder niet alleen was verzocht om passief geld te ontvangen, maar gevraagd was om de “incasso ter hand te nemen”.

Omdat de advocaat vervolgens geen bezwaar had gemaakt tegen de ontvangst van de brief waarin de deurwaarder zijn opdracht aanvaardde en de algemene voorwaarden van toepassing verklaarde, moest de advocaat geacht worden deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Prijsafspraken

Het Hof vond dat het partijen vrijstond om hier prijsafspraken over te maken. Omdat het desbetreffende bedrag door de deurwaarder is geïncasseerd, komt de deurwaarder ‘zonder meer’ de overeengekomen vergoeding toe, aldus het Hof.

Ook had de advocaat nagelaten om de deurwaarder ondubbelzinnig te kennen te geven dat hij incassowerkzaamheden moest beëindigen.

Conclusie

Rechtbank Almaar overwoog in 2009 in een soortgelijk geval dat weliswaar geen tarief was overeengekomen, maar dat de deurwaarder dan voor de incasso een ‘redelijke vergoeding’ aan zijn opdrachtgever in rekening mocht brengen. Die werd toen bepaald op 4 % van het geïncasseerde bedrag. Dus zelfs als er geen prijsafspraken zijn gemaakt, zal de rechter zelf een bedrag mogen vaststellen voor de incassowerkzaamheden van de deurwaarder.

Omdat de kosten die deurwaarders in rekening brengen bij het incasseren van (hoge) bedragen flink op kunnen lopen, is het goed om daar van te voren rekening mee te houden.

Call Now Button
advocaat amsterdam