Verkoper huis: verplicht mededeling over overlast buren

avatar

Overlast

Een koper kan geld terugvorderen als een verkoper overlast door de buren niet voldoende kenbaar heeft gemaakt.

Koop

Betrokkenen hadden een twee-onder-één-kap woning gekocht. Na de koop bleek dat er veel overlast was van de – bejaarde – buren, met name tussen 23.00 en 01.00 uur: ruzie, schreeuwen, schelden en slaan. Daarnaast ondervindt de buurt overlast van grote groepen vogels die door de buren worden gelokt omdat zij voedsel buiten zetten.

Mededelingsplicht

Aan de makelaar was alleen maar verteld dat de buren ‘oudere mensen waren’. Het Hof oordeelde dat de verkoper een mededelingsverplichting had om de kopers te informeren over het gedrag van de buren, omdat dit van belang was voor het aangaan van de koopovereenkomst. Nu de verkoper dit heeft nagelaten, hebben de kopers terecht een beroep op dwaling gedaan.

Dwaling

Het hof oordeelde dat de kopers niet op dezelfde voorwaarden een koopovereenkomst zouden hebben gesloten, als zij door de verkoper juist geïnformeerd waren over het gedrag van de buren en de overlast. Het hof nam bij de schade als uitgangspunt de fictieve koopprijs die de kopers zouden hebben willen betalen als zij op de hoogte waren geweest van de overlast en de duur van de overlast. Hiervoor was een deskundige aangewezen. Ook nam het hof mee dat de overlast in 2006 is geëindigd door het vertrek van de buren. Dit alles leidde tot een geschat nadeel van € 75.947,-. Dat bedrag moesten de verkopers aan de kopers betalen.

Conclusie

De uitspraak is van Gerechtshof Amsterdam van 8 november 2007 en gepubliceerd op 8 maart 2016. Hiert volgt uit dat de mededelingsplicht van de verkoper behoorlijk ver gaat, alles wat van belang is voor het aangaan van de koopovereenkomst moet aan de koper worden medegedeeld, laat de koper dit na dan kan de koopovereenkomst wegens dwaling worden vernietigd.

Call Now Button
advocaat amsterdam