Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur / Bestuurlijke boetes en last onder dwangsom gemeente Amsterdam

avatar

Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur in Amsterdam, bestuurlijke boetes en last onder dwangsom: advies van een advocaat Airbnb

Verhuur aan toeristen (Airbn b) B&B en Vakantieverhuur / Bestuurlijke boetes en last onder dwangsom advocaat jurist amsterdam Onze advocaat huurrecht en bestuursrecht in Amsterdam treedt op voor verhuurders die door Airbnb of B&B met gemeente Amsterdam in de problemen komen, en een boete of dwangsom moeten betalen. De verhuur van een woning aan toeristen komt in Amsterdam veel voor; op basis van B&B of als vakantieverhuur en meestal met behulp van Airbnb, of via Booking.com en/of met hulp van andere bedrijven die daarbij helpen.

Hoge boetes Airbnb in Amsterdam

Het lijkt voor velen erg aantrekkelijk om hun huis of gedeelte ervan te verhuren via AirBnB, maar er zijn behoorlijk grote risico’s op hoge boetes en andere pijnlijke gevolgen. Het is daarom erg belangrijk precies te weten wat wel en niet mag. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Hoewel er veel informatie is te vinden over belangrijke regels, blijkt dat verhuurders aan toeristen toch regelmatig overtredingen begaan, vaak zonder dat te beseffen. Onze advocaat Airbnb in Amsterdam kan u meer informatie geven over wat wel en niet is toegestaan op het gebied van Airbnb of B&B.

Bestuurlijke boetes

Gemeentebesturen, zoals die van de gemeente Amsterdam, hebben strenge regels op het gebied van Airbnb. Overtreding van de die regels leidt tot hele hoge bestuurlijke boetes van de gemeente. Boetes van € 20.500,– worden gegeven voor overtredingen waar verhuurders via Airbnb zich soms nauwelijks bewust van waren. Bijstand van een advocaat is dan noodzakelijk.

Onttrekking aan de woningvoorraad of zonder vergunning omzetting in onzelfstandige woningen

De overtredingen worden bijvoorbeeld

  • onttrekking aan de woningvoorraad (het onttrekken zonder vergunning aan de woningvoorraad) genoemd,
  • maar ook kan sprake zijn van overtredingen zoals het zonder vergunning omzetten van een zelfstandige woning in meerdere onzelfstandige woningen (speelt ook veel bij kamerverhuur)
  • of woningvorming zonder vergunning.

Dat laatste kan spelen als van één woning feitelijk twee zelfstandige woningen worden gemaakt.

Last onder bestuursdwang en dwangsom

Naast beboeting leiden overtredingen meestal ook tot oplegging van een zogenaamde last onder bestuursdwang. Dat wil zeggen dat de overtreder een eind moet maken aan de overtreding en dat bij het niet nakomen van die verplichting een dwangsom wordt verbeurd (moet worden betaald). In Amsterdam worden regelmatig dwangsommen van € 50.000,– opgelegd.

Problemen met VvE: schriftelijke toestemming Airbnb

Ook kunnen zich, als sprake is van een VvE, problemen met de medeleden van de VvE voordoen. Vaak wordt niet beseft dat B&B en vakantieverhuur binnen een VvE alleen met schriftelijke toestemming van die VvE mag.

Huurovereenkomst en Airbnb

B&B en vakantieverhuur in een gehuurde woning in Amsterdam is vaak in de huurovereenkomst verboden. Als dan toch aan toeristen wordt verhuurd kan dat leiden tot procedures bij de kantonrechter in Amsterdam tot ontbinding van de huur en toekenning van (soms zeer) hoge schadevergoedingen aan de verhuurder.

Onze advocaten huur- en bestuursrecht in Amsterdam kunnen eigenaren, verhuurders en huurders adviseren over verhuur aan toeristen en rechtsbijstand verlenen als er onverhoopt procedures dreigen of worden gevoerd. Ook kan onze advocaat Airbnb adviseren over alternatieven voor verhuur aan toeristen.

Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur in Amsterdam, bestuurlijke boetes en last onder dwangsom: advies van een advocaat AirbnbContact met advocaat Airbnb en vakantieverhuur in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht en bestuursrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat Airbnb voor vragen en juridisch advies over verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur.

.

[ratings]

Call Now Button