Advocaat achterstallig loon in Amsterdam

avatar

Advocaat achterstallig salaris Amsterdam

Advocaat achterstallig loon salaris in AmsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geeft juridisch advies bij achterstallig salaris. Als het salaris te laat wordt ontvangen of het loon helemaal niet wordt betaald, kunnen onze advocaten de werkgever aanmanen om het loon te voldoen. Desnoods kan vervolgens het faillissement van de werkgever worden aangevraagd als de werkgever in betalingsonmacht verkeert. Er zijn minimaal twee schuldeisers nodig om een faillissement aan te vragen. Alleen een advocaat kan een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Het UWV neemt dan de salarisbetalingen over de achterstand over, met maximaal 13 weken.

Wettelijke verhoging en rente bij achterstallig loon

In alle andere gevallen kan onze advocaat in Amsterdam de rechter verzoeken om aan de werkgever een wettelijke verhoging tot 50% op te leggen in een procedure, bijvoorbeeld kort geding. Dat bedrag moet extra, naast het achterstallige loon, aan de werknemer worden betaald. De rechter mag deze verhoging echter ook matigen tot een billijk bedrag. Uit onderzoek blijkt dat de toegekende verhoging meestal ligt tussen de 10 en 25%. Daarnaast is de wettelijke rente verschuldigd.

Prikkel voor betaling loon

De wettelijke verhoging is bedoeld als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit te betalen, als het loon niet uiterlijk op de derde werkdag nadat betaald had moeten worden, is voldaan.

Omvang verhoging bij loonvordering

Vanaf de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het salaris betaald had moeten worden, bedraagt de verhoging 5% voor elke werkdag en voor elke volgende werkdag 1%. De maximale verhoging, na 33 werkdagen, is 50% van het verschuldigde bedrag.

Overmacht en opschorting salaris

Alleen als de te late betaling buiten het bedrijfsrisico van de werkgever ligt, kan hij zich beroepen op overmacht –financiële overmacht (liquiditeitsproblemen) valt daar niet onder- of als werkgever bevoegd is om het loon op te schorten.

Verweer tegen wettelijke verhoging

Vaak wordt matiging toegepast als er geen onwil van de zijde van werkgever is (bijvoorbeeld financiële problemen) of als de werknemer te lang heeft gewacht met het instellen van zijn vordering. Anderzijds wordt de verhoging vaak toegewezen als de werkgever:

  • geen verweer voert tegen de gevorderde verhoging
  • of geen beroep doet op matiging.

Het is voor werkgevers dus van belang om zich bij een loonvordering juridisch door een advocaat te laten bijstaan.

Inhoudingen bij achterstallig loon

Als de rechter bij een loonvordering de wettelijke verhoging toewijst, op grond van artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek geldt dit als loon, waarop loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden.

Als de rechter bij een loonvordering de wettelijke rente toewijst, vormt geen loon, zodat daarop geen inhoudingen behoeven te worden gedaan. De rente komt toe aan de schuldeiser.

Achterstallig loon: bel uw advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in arbeidsrecht

Bij achterstallig loon of salaris is snel optreden door een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in het arbeidsrecht geboden. Vaak is een kort geding of een aanvraag faillissement van de werkgever de aangewezen weg.

advocaat achterstallig loon amsterdamContact met advocaat in Amsterdam bij achterstallig salaris

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies bij achterstallig salaris. Voor meer informatie over het incasseren van achterstallig loon en de wettelijke verhoging kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam