Advocaat achterstallig loon in Amsterdam

avatar

Advocaat achterstallig salaris Amsterdam

 achterstallig loon salaris Advocaat in AmsterdamU heeft een loonvordering op uw werkgever. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geeft juridisch advies bij achterstallig salaris en over de loonvorderingsprocedure. Bijvoorbeeld als er een onterechte loonstop is bij ziekte, of als u het salaris of loon te laat ontvangt, of het loon helemaal niet wordt betaald.

Een advocaat kan de werkgever met een loonvordering aanmanen om het loon te voldoen. Desnoods kan vervolgens het faillissement van de werkgever worden aangevraagd als de werkgever in betalingsonmacht verkeert. Ook is een kort geding bij de kantonrechter mogelijk.

Faillissement

Er zijn minimaal twee schuldeisers nodig om een faillissement aan te vragen. Alleen een advocaat kan een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Het UWV neemt dan de salarisbetalingen over de achterstand over, met maximaal 13 weken.

Wettelijke verhoging en rente bij achterstallig loon

In alle andere gevallen kan onze advocaat in Amsterdam naar de rechter stappen en verzoeken om aan de werkgever een wettelijke verhoging tot 50% op te leggen in een procedure, bijvoorbeeld kort geding. Dat bedrag moet de werkgever extra, naast het achterstallige loon, aan de werknemer betalen. De rechter mag deze verhoging in een rechtszaak echter ook matigen tot een billijk bedrag. Uit onderzoek blijkt dat de toegekende wettelijke verhoging meestal ligt tussen de 10 en 25%. Daarnaast is bij wanbetaling of onterechte loonstop de wettelijke rente verschuldigd.

Prikkel voor betaling loon

De wettelijke verhoging is bedoeld als een prikkel voor de werkgever om het loon tijdig uit te betalen, als het loon niet uiterlijk op de derde werkdag nadat betaald had moeten worden, is voldaan.

Omvang verhoging bij loonvordering

Vanaf de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het salaris betaald had moeten worden, bedraagt de verhoging 5% voor elke werkdag en voor elke volgende werkdag 1%. De maximale verhoging, na 33 werkdagen, is 50% van het verschuldigde bedrag.

Overmacht en opschorting salaris

Alleen als de te late betaling buiten het bedrijfsrisico van de werkgever ligt, kan hij zich beroepen op overmacht –financiële overmacht (liquiditeitsproblemen) valt daar niet onder- of als werkgever bevoegd is om het loon op te schorten.

Verweer tegen wettelijke verhoging

Vaak matigt de rechter de wettelijke verhoging als er geen onwil van de zijde van werkgever is (bijvoorbeeld financiële problemen) of als de werknemer te lang heeft gewacht met het instellen van zijn vordering. Anderzijds wordt de verhoging vaak toegewezen als de werkgever:

  • geen verweer voert tegen de gevorderde verhoging
  • of geen beroep doet op matiging.

Het is voor werkgevers dus van belang om zich bij een loonvordering juridisch door een advocaat te laten bijstaan.

Inhoudingen bij achterstallig loon

Als de rechter bij een loonvordering de wettelijke verhoging toewijst, op grond van artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek geldt dit als loon. Daarop zal de werkgever loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhouden.

Als de rechter bij een loonvordering ook de wettelijke rente toewijst, vormt dat geen loon. Daarop hoeft de werkgever geen inhoudingen te doen. De rente komt immers toe aan de schuldeiser.

Bel uw advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in arbeidsrecht bij een loonvordering

Bij achterstallig loon of salaris is snel optreden door een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, geboden. Vaak is een kort geding of een aanvraag faillissement van de werkgever de aangewezen weg.

advocaat achterstallig loon amsterdamContact met advocaat in Amsterdam bij achterstallig salaris

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies bij achterstallig salaris. Voor meer informatie over het middels een loonvordering incasseren van achterstallig loon en de wettelijke verhoging kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders.

 

advocaat in Amsterdam bij achterstallig salaris

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button