Aanhouding en verhoor door de politie

Het verhoor bij de politie

Als u verdachte bent, zal de politie u vragen stellen over uw mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit. Als u bent aangehouden door de politie heeft u het recht om voordat zij u gaan verhoren een advocaat strafrecht te raadplegen, dit is het zogenaamde consultatierecht. Ons advies is hier altijd gebruik van te maken. In beginsel krijgt u een advocaat strafrecht toegewezen die u gratis rechtsbijstand zal verlenen. Dit is een onafhankelijke advocaat die op dat moment (piket)dienst heeft. U kunt echter ook zelf een advocaat kiezen. U kunt  ook altijd verzoeken om bijstand van een van onze advocaten. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten nemen allemaal deel aan de piketregeling en kunnen u kosteloos van rechtsbijstand voorzien.

Deze fase van uw zaak is zeer belangrijk omdat het proces-verbaal van verhoor deel gaat uitmaken van het strafdossier. Op dit moment weet u nog niet wat u te wachten staat en is nog niet precies bekend welk bewijsmateriaal de politie tegen u heeft. Wij kunnen u voorafgaand aan het verhoor adviseren of het al dan niet verstandig is om een verklaring af te leggen, en zo ja hoe die moet luiden, of om in dit stadium al meteen gebruik te maken van uw zwijgrecht. Tijdens een verhoor bent u als verdachte namelijk niet verplicht om te antwoorden. De politie moet dit voorafgaand aan het verhoor ook aan u mededelen.

 

Call Now Button
advocaat amsterdam